Publicaties en actuele discussies

 • Bewonersinitiatief van onmisbare waarde maar geld blijft knelpunt

  Er zijn in de afgelopen jaren honderden nieuwe dorps- en wijkinitiatieven ontstaan die een onmisbare bijdrage leveren aan welzijn, zorg en wonen. Meer dan de helft hiervan kan dit echter niet zonder structurele financiering. Dit is een belangrijke uitkomst van de eerste Monitor Zorgzame Gemeenschappen, die is uitgevoerd door Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), in samenwerking met de daarbij aangesloten regionale netwerken van bewonersinitiatieven en de onderzoeksinstituten Vilans en Movisie.

  Verder lezen
 • Kunnen burgerinitiatieven tegen een stootje?

  In vier gemeenten - Apeldoorn, Nijmegen, Houten en Utrecht - keken onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek of ze in de coronacrisis overeind blijven.

  Verder lezen
 • Burgerparticipatie in de energietransitie

  Waarom werkt het ene initiatief goed en het andere minder? Platform31 lichtte de werkzame elementen uit de onderzochte Bewoners-voor-bewonersinitiatieven. Zo krijgt de professional en beleidsmaker zicht op wat werkt aan bewonersinitiatieven in de energietransitie, en krijgen actieve bewoners inzicht in waar de kracht van hun initiatief ligt en mogelijk waar nog aan gewerkt kan worden.

  Verder lezen
 • De burgerparticipatiekloof: wat is het en hoe overbruggen we ‘m?

  Van een bewonersinitiatief in een Gronings dorp tot het beïnvloeden van Europese besluitvorming: het belang van burger- en overheidsparticipatie klinkt steeds duidelijker door in de samenleving. Zien we hierbij altijd weer de hoger opgeleide usual suspects verschijnen, of verschilt dit tussen meer lokale dan wel meer landelijke of zelfs globale initiatieven? Kortom, is er sprake van een burgerparticipatiekloof?

  Verder lezen
 • Kennisreeks - Webinars

  We hebben webinars gegeven over thema's die passen bij het verduurzamen van initiatieven zodat deze door kunnen blijven gaan, ook als het even tegenzit. We geven tips over het financieren van een initiatief, hoe je sociale media in kunt zetten voor o.a. meer bekendheid, en over het vinden en binden van vrijwilligers. Gemist? Kijk deze webinars dan nu terug!

  Verder lezen
 • Aan de slag met de coöperatieve samenleving

  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bracht Platform31 de huidige positie van burgerinitiatieven met een coöperatieve structuur of andere juridische vorm op de domeinen wonen, zorg en welzijn, energie en veiligheid in kaart. Hoeveel van dergelijke burgerinitiatieven zijn er op de verschillende domeinen, en welke vormen bestaan er? Ook leest u in dit rapport welke obstakels burgerinitiatieven op de diverse terreinen tegenkomen, onder meer in hun contact met de overheid. Daarnaast richtte de verkenning zich op mogelijke oplossingen voor die obstakels.

  Verder lezen
 • Van polarisatie naar verbinding in buurten

  Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? KIS ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie.

  Verder lezen
 • Een verkenning naar de duurzaamheid van burgerinitiatieven

  Met het afbouwen van de verzorgingsstaat vallen in buurten en wijken steeds meer voorzieningen weg. De verwachtingen en verantwoordelijkheden van burgerinitiatieven lijken hierdoor toe te nemen. Wat belemmert en bevordert, in de ogen van actieve bewoners, de duurzaamheid van deze initiatieven? Uit een verkenning van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) en Movisie blijkt onder andere dat burgerinitiatieven vaak te weinig tijd krijgen om écht te verankeren.

  Verder lezen
 • Handboek Coöperatief bewonersbedrijf Zo doe je dat!

  In steeds meer gemeenten ontstaan coöperaties waar mensen met een uitkering werken en zich verder kunnen ontwikkelen. Wat is de meerwaarde van zo’n onderneming en voor wie is het een oplossing? Welke vormen zijn er en wat werkt wel (en niet) in de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

  Verder lezen
 • De vijf grootste valkuilen bij versterken democratie door participatie

  Het vernieuwen van onze democratie is geen doel op zich. Zorgen dat ze inclusief, interactief en weerbaar blijft, is dat wel. De afgelopen jaren was Bart Cosijn bij uiteenlopende projecten rond democratie en participatie betrokken, voornamelijk als gespreksleider en adviseur en één keer als initiatiefnemer, van de Burgertop Amsterdam. Wat heeft hij geleerd? Wat kan sleutelen aan participatie en democratie opleveren? En welke gevaren ziet hij?

  Verder lezen
De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie