320 burgerinitiatieven in de zorg in kaart gebracht

Een nieuwe landkaart is beschikbaar gesteld met een overzicht van de burgerinitiatieven in zorg, welzijn en wonen in ons land. De kaart maakt de spreiding en opkomst van burgerinitiatieven inzichtelijk.

Vilans heeft samen met Movisie en het landelijk netwerk ‘Nederland Zorg Voor Elkaar’ de eerdere inventarisaties aangevuld en er zijn 210 nieuwe initiatieven bijgekomen. De kaart telt 320 burgerinitiatieven gericht op zorg, welzijn en wonen. Met deze derde meting signaleert Vilans een duidelijke toenemende trend.

Stijgend aantal burgerinitiatieven geïnventariseerd

Er is een toename van 210 initiatieven ten opzichte van de inventarisatie in 2014. 'Dit wil niet zeggen dat er in twee jaar 210 initiatieven zijn bijgekomen,' legt Floor de Jong, adviseur Innovatie en Onderzoek uit. Naast nieuwe initiatieven is de inventarisatie ook verrijkt met bestaande initiatieven bekend vanuit het netwerk ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’. Jan Snijders van ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’ geeft aan: 'We pretenderen nog steeds niet een volledig overzicht te hebben, maar een sterke groei is wel onmiskenbaar. De opkomst van burgerinitiatieven is een bottom-up proces en de diversiteit tussen initiatieven is groot. Maar we zijn er wel trots op om zo’n rijk beeld van initiatieven te kunnen presenteren.'

 

 

Bekijk de volledige kaart en lijst

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie