5 redenen om te kiezen voor een coöperatie als een bewonersbedrijf

Stock5 zette vijf redenen om te kiezen voor een coöperatie als een bewonersbedrijf op een rij:

  1. Samen ondernemen

Individueel ondernemen is voor deelnemers met een groot gezin lastig. Samen ondernemen in een collectief is vaak wel mogelijk, omdat de taken onderling verdeeld kunnen worden. Daarnaast kunnen de deelnemers de taken zelf afstemmen op de taken die iemand thuis moet doen.

  1. Het regelen van vervanging

Als je als groep een bedrijf runt is het veel eenvoudiger om vervanging te regelen bij ziekte. Hiermee is het mogelijk om je klant te blijven bedienen, terwijl je als persoon alleen dan vaak nee moet verkopen.

  1. Instroom en uitstroom van nieuwe leden

Wij passen de coöperatie vaak toe bij bedrijven die de deelnemers opleiden. In dergelijke bewonersbedrijven stromen deelnemers regelmatig uit naar een baan en komen er weer nieuwe mensen bij. Binnen een coöperatie kan je dat eenvoudig regelen zonder al te veel gedoe.

  1. De leden hebben zeggenschap over het bedrijf

Binnen een coöperatie is de ledenvergadering het belangrijkste orgaan. Dit betekent dat de deelnemers ook echt iets te zeggen hebben over hun bedrijf en zelf medebepalen wat er gebeurt. Een groot voordeel voor de betrokkenheid en motivatie van de deelnemers.

  1. Het is een bekende samenwerkingsvorm in andere landen

Allochtone bewoners kennen de coöperatieve vorm van samenwerken vaak vanuit hun thuisland. Daar is werken in een coöperatie heel gewoon!

Kijk voor meer informatie op de website van Stock5!

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie