Actieve burgers zijn toch geen belediging voor professionals?

Het mobiliseren van ‘ondeskundige’ burgers in het sociale domein leidt onvermijdelijk tot gevaarlijke deprofessionalisering. Zulke kritiek op burgerkracht, onder meer verwoord door Evelien Tonkens, is volgens Jos van der Lans weinig constructief.

‘Wie in Nederland discussieert over wat burgers in dit land nu zelf kunnen doen, belandt vrijwel altijd  in de zogenaamde optel-aftreksom. Wat er van burgers bij komt, gaat er bij de professionals af - het is de wet van het zero-sum-denken. De verdeling kan verschillen, maar de uitkomst is gelijk. Het idee dat meer verantwoordelijkheid van burgers juist anders opererende en beter faciliterende instituties en professionals vraagt is daarom moeilijk tussen de oren te krijgen.’

Het is precies tien jaar geleden dat ik deze uitspraak deed in een lezing over wijkgericht werken. Het ‘sociaal domein’ was nog een onbekend begrip, net zoals ‘transitie’. In het geweld van de daarop volgende veranderingen begon ik te geloven dat de zero-sum-wet achterhaald was. De hele operatie was er immers op gericht om de zorg- en dienstverlening op een andere leest te schoeien, minder bureaucratisch, met meer mogelijkheden voor burgers om een rol te spelen, met andere vormen van besluitvorming en andere omgangsvormen tussen professionals en ‘amateurs’.

Dit is een artikel van Sociale Vraagstukken. Lees het hele artikel op hun website. 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie