Burgerinitiatieven hebben baat bij professionalisering

"Steeds vaker nemen burgers het heft in eigen handen. Maar om burgerinitiatieven tot een succes te maken, is een professionele aanpak essentieel, concluderen Malika Igalla en Ingmar van Meerkerk.

Hoewel burgerinitiatieven worden toegejuicht, is onbekend in hoeverre ze een duurzaam karakter hebben. Daarmee bedoelen we het vermogen van burgers om met hun initiatieven langdurig te voorzien in bepaalde behoeften van de gemeenschap. Aan de hand van vragenlijsten en interviews onderzochten we de duurzaamheid van 59 burgerinitiatieven op diverse gebieden, zoals zorg voor zieken en ouderen, leefbaarheid en het vergroten van de veiligheid in de wijk. In dit artikel richten we ons op twee factoren die duurzaamheid beïnvloeden: het netwerk van het burgerinitiatief en de mate van professionalisering."

Kijk voor het hele artikel op de website van Sociale Vraagstukken. 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie