De vijf grootste valkuilen bij versterken democratie door participatie

Het vernieuwen van onze democratie is geen doel op zich. Zorgen dat ze inclusief, interactief en weerbaar blijft, is dat wel. De afgelopen jaren was Bart Cosijn bij uiteenlopende projecten rond democratie en participatie betrokken, voornamelijk als gespreksleider en adviseur en één keer als initiatiefnemer, van de Burgertop Amsterdam. Wat heeft hij geleerd? Wat kan sleutelen aan participatie en democratie opleveren? En welke gevaren ziet hij? 

Lees het nu in zijn artikel. 

 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie