Groningen West: Zo krijgt jou idee wind mee!

Deze publicatie is onderdeel van een proces: een zoektocht naar wijkgericht werken vanuit de wijk en in gelijke samenwerking tussen wijkbewoners, de gemeente en andere partijen. Dit schrift is met plezier en zorg samengesteld in opdracht van en in samenwerking met gebiedsteam West van de Gemeente Groningen. Onze dank gaat uit naar de wijkbewoners van Groningen West. Zonder de bijdragen en medewerking van de bewoners was deze publicatie niet mogelijk geweest. Alles in deze uitgave mag gedeeld en verbeterd worden. Publicatie is vrij met vermelding van herkomst en naam van de makers.

Bekijk de publicatie via de wesbite van ISSU

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie