Interactieve kaart Meldweek Leefbaarheid

De Provincie Groningen wilde beter inzicht krijgen in wat inwoners belangrijk vinden qua leefbaarheid in hun eigen woon- en leefomgeving. De provincie organiseerde in dit kader de ‘Meldweek Leefbaarheid’ van 2 t/m 8 april 2016. Deze meldweek was een initiatief van Provinciale Staten. Het waren dan ook Statenleden die tijdens de meldweek gesprekken voerden met Groningers. Het ging over ideeën die er leven bij de inwoners, over mogelijk ervaren problemen, maar vooral over oplossingen en maatregelen die de inwoners zelf aandroegen.

 

De meldweek was bedoeld om input te vergaren over de hele breedte van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Het doel was om nog beter zicht te krijgen op: wat mensen belangrijk vinden voor de leefbaarheid in hun woonomgeving, welke ideeën ze hebben voor de verbetering daarvan en hun ondersteuningsbehoefte. Ook is aan de inwoners gevraagd naar hun tevredenheid over de leefbaarheid in hun woonomgeving. Meer dan 200 burgers hebben hun ideeën en plannen tijdens de meldweek gedeeld met de provincie. Deze zijn uiteenlopend van aard.

 

Klik hier voor de interactieve kaart waarop de reacties van de Meldweek Leefbaarheid zichtbaar worden.

Klik hier voor de rapportage van de Meldweek Leefbaarheid.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie