Inventarisatie knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning.

Movisie heeft in samenwerking met Vilans in opdracht van het Ministerie van VWS de rapportage ‘Wat knelt’  geschreven. Hierin presenteren zij de resultaten van een inventarisatie naar knelpunten bij burgerinitiatieven gericht op zorg en ondersteuning. Op basis van deze inventarisatie is het mogelijk om een actie-agenda op te stellen voor het vervolg.

Het gaat er om dat er steeds meer bewonersinitiatieven ontstaan die gericht zijn op zorg en ondersteuning. Omdat de overheid deze initiatieven wil ondersteunen is in 2015 een motie aangenomen om de knelpunten van burgerinitiatieven en zorgcoöperaties in het systeem van de langdurige zorg te inventariseren.

Lees de hele rapportage via de  website van Movisie

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie