Kennisagenda Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling

Deze kennisagenda is een initiatief van het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame
Ontwikkeling (KADO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Een kennisagenda is erop
gericht om gaten in onze kennis op te kunnen vullen. Waar hebben we nog extra kennis
nodig?

De onafhankelijke kennisagenda kan uiteindelijk inspiratie bieden voor een duurzaam toekomstperspectief van het gaswinningsgebied. Wetenschappelijke kennis kan daarin op vele manieren behulpzaam zijn, van kennis rondom risico’s van verdere gasboringen c.q. kansen op aardbevingen tot en met
manieren om de woningmarkt uit het slop te halen. De complexiteit van het vraagstuk vraagt er om dat kennis van meerdere wetenschappelijke disciplines waar mogelijk onderling verbonden wordt.

Lees meer over de Kennisagenda Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling op de website van het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van de Rijksuniversiteit Groningen

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie