Kompas Right to Challenge

Hvoorblad kompas rtc in wmoet kompas Right to Challenge biedt bewoners én gemeenten een handreiking om met het Right to Challenge om te gaan en geeft antwoord op vragen als hoe kun je met Right to Challenge aan de slag en waarom gebruiken bewoners dit recht? In het Kompas staan tien inspirerende praktijkvoorbeelden en interviews met buurtinitiatieven en gemeenten. De invulling van het Right to Challenge is in elke gemeente en in elke situatie anders. De voorbeelden geven je manieren waarop bewoners hun gemeenten uitdagen. Dat kan ook in gemeenten die het Right to Challenge nog niet hebben ingevoerd. Ga het gesprek aan, daag ze uit en neem regie over de taken in jouw wijk! 

Het Kompas Right to Challenge is geschreven door de LSA, Movisie en Vilans in opdracht van het ministerie van VWS. Het is onder andere te vinden op de website van LSA bewoners. 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie