Kunnen burgerinitiatieven tegen een stootje?

In vier gemeenten - Apeldoorn, Nijmegen, Houten en Utrecht - keken onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek of ze in de coronacrisis overeind blijven. Juist burgerinitiatieven die een sterke relatie met de overheid hebben, kunnen hun activiteiten maar moeizaam voortzetten.

Sinds het begin van de coronacrisis heeft de helft van de twintig burgerinitiatieven die de onderzoekers voor hun onderzoek hebben gesproken, zijn activiteiten gestaakt. Soms was het tijdelijk stilleggen van de activiteiten een eigen keuze van het burgerinitiatief, omdat de coronacrisis de activiteiten onmogelijk maakte, of omdat een kartrekker geen tijd en energie meer kon opbrengen.

Een aantal van de kartrekkers uit de inventarisatie was moe en wilde al langer stoppen. Corona bood daarvoor een directe aanleiding. Veel deelnemers aan burgerinitiatieven zijn kwetsbaar voor het virus vanwege hun leeftijd. Daarnaast hebben mensen met jonge kinderen vaak geen tijd en energie meer over om zich vrijwillig in te blijven zetten, doordat scholen zijn gesloten en zij hun kinderen zelf moeten opvangen.

Artikel: https://www.socialevraagstukken.nl/formele-burgerinitiatieven-minst-gewapend-tegen-pandemie/ 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie