Monitoring uitvoeringsprogramma Leefbaarheid provincie Groningen

Sinds 2016 stelt de provincie Groningen vanuit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 subsidies beschikbaar. Dit doet zij om de leefbaarheid in dorpen en wijken een impuls te geven.
 
Het Sociaal Planbureau Groningen heeft de effecten van het uitvoeringsprogramma onderzocht. Alle resultaten zijn gebundeld op een digitale kaart. Deze kaart  en andere informatie vanuit het onderzoek is te vinden op de website van het Sociaal Planbureau Groningen
De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie