Onderzoek "Een Zorgzaam Dorpshuis"

Garmerwolde is een dorp waar met grote inzet aan succesvolle initiatieven wordt gewerkt. Niet verrassend wanneer men weet dat de sociale cohesie in sterke mate aanwezig is in het dorp. 

Het dorpshuis De Leeuw is één van de belangrijke ontmoetingsplekken die een bijdrage levert aan de sociale cohesie in Garmerwolde. Twee vierdejaarsstudenten van de Hanzehogeschool, Daan Kingma en Daphne Wiebing hebben tijdens hun afstudeerscriptie bij kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool onderzocht op welke manier het dorpshuis bijdraagt aan de cohesie.  

 

Het onderzoek startte in september, bijna op hetzelfde moment startte een pilot die inspeelde op de kanteling in de zorg. Het pilot- project ZorgSaam Dorp van Vereniging Groninger Dorpen heeft in Garmerwolde ondersteuning geboden in de zoektocht naar de rol van het dorpshuis. Dorpsbewoners, Inge Zwerver van Vereniging Groninger Dorpen en de twee studenten zijn binnen ZorgSaam Dorp een samenwerkingsrelatie aangegaan waarbij het onderzoek en inzet van dorpsbewoners elkaar konden vinden. De resultaten uit de enquête van de pilot en het onderzoek was een aanleiding om de methode verder te ontwikkelen; de aanwezige cohesie werd het startpunt om eigen ideeën in dorpsinitiatieven te veranderen. Twee ZorgSaam Dorp avonden werden in Dorpshuis de Leeuw in Garmerwolde georganiseerd om de plannen verder uit te werken…

Momenteel zetten werkgroepen zich in om een Knarrenhof, een Dorpsruilhulp (voor vraag en aanbod van hulpdiensten), een communicatiegroep, een Garmerstee, een bibliotheek, een KOM BInnen middag en nog veel meer te realiseren (De laatst genoemde initiatieven zijn er al!).

 

Bent u benieuwd naar de inhoud van het onderzoeksrapport: Een Zorgzaam Dorpshuis en wilt u zich laten inspireren door Garmerwoldenaars die nog meer voor elkaar zijn gaan betekenen? Lees dan het rapport door op onderstaande link te klikken of zoek Daphne en Daan op via Linked In.

 

Klik hier voor het onderzoeksrapport 

 

 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie