Platform 31 jaarprogramma 2016

In het jaarprogramma 2016 signaleert kennis- en netwerkorganisatie Platform31 opgaves die de komende jaren de agenda’s van beleidsmakend en -uitvoerend Nederland beheersen. Naast het benutten van de regionale kansen en scheppen van voorwaarden voor de lerende en werkende burger, zijn dat het inhoud geven aan de participatiesamenleving, het behoud van sociale inclusiviteit en vitale wijken, het transformeren van de woningvoorraad en het ontwikkelen van nieuw stedelijk vakmanschap. Daarnaast komt in het jaarprogramma een groot aantal vraagstukken op het gebied van governance aan bod.

Klik hier voor het complete jaarprogramma 2016


Het jaarprogramma 2016 bevat tal van projecten waarmee Platform31 hiervoor mogelijke oplossingen onderzoekt, duidt, beproeft, evalueert en/of overdraagt.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie