Succespercepties van burgerintitiatieven in Randland

In Nederland nemen regionale verschillen in bevolkingsontwikkeling toe. De Randstad heeft te maken met bevolkingsgroei en dat zal naar verwachting de komende decennia ook zo blijven. De minder stedelijke en meer perifeer gelegen gebieden hebben in toenemende mate te kampen met bevolkingsstagnatie of -afname. In dit Randland wordt gezocht naar manieren om de zogenaamde ‘de-growth’ vorm te geven. Niet groei maar een constructieve omgang met krimp staat centraal in toekomstgerichte ontwikkelingsscenario’s.

Erzsi de Haan en Tialda Haartsen deden onderzoek naar succesvolle burgerinitiatieven in dit Randland en schreven er een artikel over. De Ideeënbank nam deel aan focusgroepbijeenkomsten die als basis dienden voor dit onderzoek. Het artikel is te verkrijgen via de website van Rooilijn.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie