Vallen en opstaan bij participatie

Hoe gaat de overheid samen met alle belanghebbenden de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren? Dat zal een proces van vallen en opstaan zijn. Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht, vroeg Architectuur Lokaal om een impressie van initiatieven in gemeenten en provincies, waarbij bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Het overzicht bevat niet alleen goede voorbeelden, maar ook goede bedoelingen met tegenvallende uitkomsten. Participatie blijkt een bron van misverstanden.

 

Kijk voor alle bevindingen op de website van Clicknl. 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie