Veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers

 

Gronings Perspectief onderzoekt de ervaren veiligheid, risicopercepties en gezondheid
van Groningers. Daarbij proberen ze inzicht te geven in de provincie Groningen als
geheel: hoe tevreden is men met de leefbaarheid? Wat vindt men bijzonder? Wat kan er
beter? We kijken echter ook nadrukkelijk naar de gevolgen van schade door
aardbevingen.

Dit rapport bespreekt de eerste meting van het in totaal twee jaar durend panelonderzoek.

Lees het hele artikel op de website van Gronings Perspectief. 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie