www.demarnecultuur.nl

Op 22 juni is de nieuwe multimedia website MarneCultuur.nl gelanceerd. Sinds 2010 heeft de website zich een vertrouwde plek verworven in de regio. MarneCultuur is niet alleen een platform voor bewoners, kunstenaars en (culturele) ondernemers in de regio, maar ook mensen van buiten de regio vinden de weg steeds vaker naar de website. MarneCultuur, een initiatief van Stichting Hogeland in beeld, heeft een complete transformatie ondergaan: Gemeente De Marne komt letterlijk in Beeld.

Nieuw op de website is een plek waar open data (feiten & cijfers) te vinden zijn over alle dorpen in De Marne. De gemeentesite dorpen.demarne.nl is geïntegreerd in de website van MarneCultuur en derhalve opgeheven. Op het gebied van informatievoorziening is de samenwerking met gemeente De Marne en MarneCultuur in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid. Dit past bij de nieuwe manier van de lokale overheid om vooral lokale initiatieven te ondersteunen en niet alles in eigen huis uit te voeren. Inwoners van De Marne zijn van harte uitgenodigd gebruik te maken van MarneCultuur.nl of een bijdrage te leveren voor een zo compleet mogelijk overzicht.

Website: www.MarneCultuur.nl

 

 

Sarah Stiles
Projectmanager | Coördinator
Stichting Hogeland in Beeld
sarah.stiles@hogelandinbeeld.nl
www.hogelandinbeeld.nl

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie