Bewoners openen eigen winkel in Sauwerd

De voorgeschiedenis

Al sinds mensenheugenis heeft het dorp Sauwerd een eigen winkel. Tot aan de jaren zestig van vorige eeuw heeft de familie Arwert — de naam is nog terug te vinden in het Arwerderpad en het gehucht Arwerd aan de oostkant van het spoor — aan de Oude Winsumerstraatweg een kruidenierszaak bestierd. Wat met een kleine nering naast een boerderij begon, is in de loop van de tijd tot een heuse supermarkt uitgegroeid.
Het de huidige winkelpand draagt de sporen van deze geschiedenis. Hier werd een stukje aangebouwd en daar weer wat uitgebreid. Zo volgde de oppervlakte van de winkel de groei van het dorp.

Niet alleen de dorpsbewoners maakten gebruik van deze winkel, maar ook de forensen die op weg naar en van het werk nog even wat snelle boodschappen deden.
Of de toeristen die tussen Stad en Lauwersoog het basisassortiment voor een weekendje Schier kochten: de vergeten tandenborstel of deodorant, het warme brood, de droge worst, een lekker biertje, een flesje wijn. En o ja, bij-pinnen kon je er ook.

Toen de huidige eigenaars van het pand een nieuwe winkel in Winsum openden, nam een uitbater van de 'Attent formule' het over. Het woonhuis werd een kantine voor het personeel, het mini kantoortje onder de trap verdween achter een luik. Na de Attent was het de beurt aan de Superrr formule maar in de zomer van 2016 hield deze uitbater het voor gezien. Het lukte onvoldoende om de winkel, met het aanwezige personeel, rendabel te houden. De lichten in de winkel gingen uit en de schuifdeuren dicht. Alleen de oranje brievenbus aan de gevel zorgde nog voor enige aanloop.

 

Het dorp

De bewoners zagen dit met lede ogen aan: de mogelijkheid om vlakbij de boodschappen te doen was verdwenen. Daarmee kwam een einde aan een lange geschiedenis. Het hart van het dorp was aangetast. Want naast de dokter, de kerken, de kroeg en de school, stond de winkel garant voor de levendigheid van het dorp.

Achteraf is moeilijk te zeggen hoe het idee om zelf een winkel te starten ontstond. Iemand begon ermee: een eigen winkel, voor en door het dorp. Het dorp werd de dorpen: Wetsinge, Adorp en Sauwerd samen. Het werd een agendapunt bij de Stichting Dorpsbelangen. Die zagen er wel wat in en gingen kijken in Eext, waar ze 'al zoiets deden'.

Er waren sceptici, natuurlijk. Want waarom zou het dorp de winkel wel kunnen runnen en rendabel maken, terwijl dat de professionals niet was gelukt? Maar het idee van een eigen winkel bleef trekken en men besloot het de bewoners gewoon te vragen: moeten we hiermee verder? Wat vinden jullie van het idee van een eigen dorpswinkel? Vrijwilligers gingen van deur tot deur en kwamen terug met het antwoord: 70% van de bewoners was voor!

Op 7 juli 2016 ging de winkel weer open. Met een beperkt assortiment. De eigenaars van het pand leenden tijdelijk hun dochter uit als winkelbeheerder. Een groep enthousiaste vrijwilligers liet zich inwerken in het vakken vullen, kassa draaien, controle van de versproducten en de koelingen. In het midden van de winkel stond een grote tafel waar men terecht kon voor een bakkie en een proatje. En zo was de sfeer van vroeger er ook weer. De winkel was er niet alleen voor de snelle boodschappen, maar voor ook het onderlinge contact.
Na een aantal maanden was duidelijk dat de basis was gelegd: het dorp bleef naar de winkel toekomen en de vrijwilligers hadden de slag te pakken.

Van broodboetiek naar supermarkt

Half oktober werd de volgende stap naar verdere zelfstandigheid gezet. Met z'n allen verhuisden we naar de achterkant van het pand, naar het voormalige woonhuis en de keuken. Daar werd een broodboetiek ingericht. Alle winkelprocessen waren nu in handen van de vrijwilligers. Inkoop, verkoop, prijsbepaling, kassa, controle rekeningen van de bakker. De tafel werd iets verkleind, maar kwam weer midden in de winkel te staan.

De voorkant van het pand was klaar om verbouwd te worden. Maar voor het zover was moesten er fondsen geworven worden en de bank moest worden benaderd over een hypotheek voor de aankoop van het pand. Dat werd een lange weg. Een vaste groep vrijwilligers hield zich hiermee bezig en hield stug vol. En nu, april 2017 is het bijna zover. We kunnen van broodboetiek naar supermarkt. Binnenkort wordt de koopakte van het pand getekend. Dan gaat de verbouwing beginnen. Er is een leverancier gevonden die zich met de inrichting van het pand gaat bezighouden en straks de producten zal aanleveren en we hebben een salarisgarantie voor een aantal jaren waardoor we één of mogelijk twee betaalde krachten kunnen aantrekken. De basis voor de winkel blijven de vrijwilligers! En de bewoners, die straks hun stem om de winkel te behouden gaan omzetten in het klant-zijn.

 

 

 

 

 

Op de kaart

Contact

Adres: Oude Winsumerstraatweg 12
Postcode:
Woonplaats: Sauwerd

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie