Buurtcoöperatie Vinkhuizen

Om de wijkbewoners van Vinkhuizen duurzaam met elkaar te verbinden richtten Janny Scholma en Jan Timmerman de Buurtcoöperatie Vinkhuizen op. Zij hopen dat de bewoners door deze verbinding zich verantwoordelijk zullen gaan voelen voor elkaar en hun omgeving. Janny Scholma vertelt over de totstandkoming van de buurtcoöperatie:

"De Buurtbode, het beste wijkconcept ontwikkeld tijdens de Helpathon in Haren in 2014, had één ontbrekende factor, namelijk: ‘Waar kom je mee als je voor de eerste keer langs de deuren gaat in de wijk om contact te leggen?’. In een bijeenkomst van VinkhuizenSamen vertelde ik enthousiast over mijn idee van de buurtbode en wonder boven wonder kwam één van de leden met het idee van frituurolie ophalen. De match was gemaakt en daarmee het idee van de buurt cooperatie die zijn eigen broek ophoudt. Het idee is als volgt: De buurtbode haalt recyclebaar afval op aan de deur, maakt contact met wijkbewoners, bouwt vertrouwen op, en langzamerhand gaan meer deuren open. De buurtbode, al dan niet ondersteund door professionals, krijgt informatie over hulpvragen, hoort wie vrijwilliger wil zijn en bouwt zo een netwerk op van klussen vragen/uitvoeren in de wijk. Het recyclebaar afval brengt geld op dat kanworden besteed aan vrijwilligersbijdragen.

Is het recyclen succesvol dan kan de tweede fase van start gaan namelijk het opzetten van een gemeenschapshuis. Het gemeenschapshuis wordt een SamenDoenHuis voor alle generaties en alle nationaliteiten, al of niet met beperkingen. Het huis is zeven dagen per week, twaalf uur per dag, open. Het huis heeft als doelstelling te ontmoeten, van elkaar te leren, een fijn moment te hebben, werkervaring op te doen, enz. Het SamenDoenHuis wil een gezonde uitstraling hebben, dat wil zeggen: het eten is gezond, de energie komt zoveel mogelijk van natuurlijke bronnen, buitenactiviteiten zijn mogelijk (moestuin, speelplein) en ontspanning is belangrijk (kapper, yoga,dansles, enz.).

De derde fase, de collectiviteit van de wijkbewoners in de vorm van een buurt coöperatie, is belangrijk omdat hiermee de inspraak in beleidsvorming in de wijk betere vorm kan krijgen. Er zijn veel initiatieven in de wijk. De samenhang hiervan is niet of nauwelijks aanwezig. Het gevolg hiervan is dat veel geld door de gemeente wordt verstrekt aan relatief kleine doelgroepen in de wijk Vinkhuizen. De reden hiervoor is dat de initiatieven weinig mensen aanspreekt of bereikt. In een bloeiende buurt coöperatie met een ledenvergadering elke 6 maanden worden initiatieven doorleden aangedragen en door middel van stemming al dan niet aangenomen. Zijn voor initiatieven beleidsveranderingen noodzakelijk dan wordt de gemeente op de hoogte gebracht van de beoogde initiatieven en een voorstel tot beleidswijziging kan worden ingediend bij de gemeente. De oprichting van een buurt coöperatie heeft tevens als voordeel dat collectief kan worden ingekocht bij verzekeringsmaatschappijen, energie- en telecomleveranciers, enz. Dit voordeel komt ten goede aan de coöperatie leden."

 

Op de kaart

Contact

Adres: diamantlaan
Postcode:
Woonplaats: groningen
E-mail: j_scholma@msn.com

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie