Buurtbewoners brengen de historie van het Noorderstation in beeld

Station Noord, oftewel het Noorderstation in de Groninger volksmond, heeft een rijke historie. Al in 1884 bestond er een halteplaats aan de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Hoe maak je in het huidige straatbeeld deze rijke geschiedenis zichtbaar?

De Werkgroep Noorderstation, gelieerd aan de Buurtvereniging Noorderplantsoen in Groningen, heeft hier prachtige ideeën over. Ideeën die naadloos aansluiten op het beleid van de gemeente Groningen waarin de ruimtelijke - en verblijfskwaliteit van voetgangers, fietsers en treinpassagiers in het stationsgebied voorop staan. 

Het gaat om drie projecten:

  1. De werkgroep zet zich in om bij het huidige station een monument te plaatsen. Zie de afbeelding hieronder. Hierop zijn met afbeeldingen in reliëf aangebracht van treinen, spoorwegpersoneel, stationsgebouwen en reizigers te plaatsen. De omgevingsvergunning, door de gemeente Groningen vereist, is inmiddels verleend. 
  2. Daarnaast richt de Werkgroep een expositie van historische foto’s in. Deze is te zien bij kunstateliers in de buurt van het station. Ook zullen op de perrons historische filmfragmenten te zien zijn over het dit van oudsher drukke ov-knooppunt. Het prachtige stationsgebouw dat in 1973 is gesloopt, krijgt hierin de hoofdrol, zie de afbeelding hieronder.

  3. Als derde project staat het veranderen van de naam op de agenda. De Werkgroep benadert vervoersorganisaties Qbuzz en Arriva, die bij het huidige station betrokken zijn, om de naam Station Noord weer te veranderen in Noorderstation. Dit is ook de naam die het in de Groninger volksmond heeft. Bij dit streven vindt de Werkgroep de Groninger Gemeenteraad en Stichting Vrienden van de Stad Groningen gelukkig aan hun zijde.

Artimpression monument NoorderstationOude foto Noorderstation

Middels subsidies van: de Gemeente Groningen, de Provincie Groningen, het Scholten/Kammingafonds, Buurtfonds Postcodeloterij, Buurtvereniging Noorderplantsoen en G100ranjewijk en middels een Statiegeldactie van de buurt- Coop p.m. heeft de Werkgroep inmiddels 52% van de nodige € 93.000 gedekt. De werkgroep is nog op zoek naar financiële steun om de projecten uit te kunnen voeren en de rijke geschiedenis van Groningen in het dagelijkse leven zichtbaar te maken. Zo maken we de Stad samen mooi!

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie