De sportvereniging als sociale ontmoetingsplek in de wijk

De Verenigbare club is een project dat als doel heeft om de sportverenigingen in de wijk of het dorp weer een sociale ontmoetingsplaats te laten worden.

Maatschappelijke waarde
De sportvereniging heeft als doel mensen te verbinden en bevordert een gezondere en socialere leefstijl. Zo heeft iedere sportvereniging in meer of mindere mate een positieve invloed op de leefbaarheid van een wijk, dorp of stad. De sportvereniging zoekt samenwerkingen met verschillende organisaties in de wijk of dorp. Die invloed moet bij een ondernemende vereniging met hart voor haar omgeving niet onderschat worden. Zo’n actieve vereniging staat midden in de samenleving en biedt een grote meerwaarde.

Participatie
Er liggen mogelijkheden om vanuit bijstandsniveau middels een participatiebaan aan de slag te gaan binnen de vereniging. De kandidaat komt hiermee uit zijn sociale isolement en wordt in zijn kracht gezet door werk te doen wat bij de persoon past. Ondertussen wordt er vanuit het netwerk van de sportvereniging gekeken of de persoon via een klimladder de arbeidsmarkt op kan.

Re-integratie
Ook vluchtelingen kunnen binnen de sportvereniging re-integreren. Vluchtelingen kunnen zo laagdrempelig in contact komen om nieuwe mensen te ontmoeten. Ook kan dit een stimulans geven om de Nederlandse taal te ontwikkelen. Tot slot wordt er gekeken of er mogelijkheden liggen om door te stromen naar regulier werk.      

Dagbesteding
Er wordt samengewerkt met de zorginstellingen om dagbesteding te kunnen aanbieden aan mensen van  zorggroepen. De ene zorggroep heeft behoefte aan werk (dagbesteding) op de sportvereniging en de andere zorggroep heeft behoefte aan een sport of beweegaanbod. Op deze manier kan iedereen in beweging worden gebracht tot een socialere en gezondere leefstijl. 

Een vraag gestuurd beweeg aanbod
Op dit moment wordt er vraag gestuurd een activiteit georganiseerd. Dit gebeurt onder andere in samenwerking met wijkteams. Mochten er wijkbewoners zijn, die behoefte hebben aan een activiteit of deze willen organiseren dan kan dat. Wil jij bijvoorbeeld wandelen, koken, spelletjes doen of heb je een andere leuk idee? Dan is het mogelijk om gezamenlijk met de Verenigbare club te kijken hoe  dit georganiseerd kan worden. 

Heb jij een idee of wil jij graag deelnemen aan dit project? Neem dan contact op met Patrick Kampherbeek via onderstaand e-mailadres, via de Facebookpagina of Twitter

 

Op de kaart

Contact

Adres:
Postcode:
Woonplaats: Groningen
Telefoonnummer: 06 396 07 817
E-mail: pkampherbeek@gmail.com

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie