Dorpswerkgroep Versterking Overschild

Na een tweetal dorpsbijeenkomsten (georganiseerd door de Vereniging Dorpsbelangen Overschild e.o.) is in het dorp Overschild een dorpswerkgroep geïnstalleerd (DVO) om het dorp een stem te geven tijdens het versterkingsproces. 

De DVO heeft als doel om:


1. Standpunten te bepalen met betrekking tot de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in Overschild namens en ten behoeve van de inwoners van Overschild e.o.


2. Informatieverzameling en – verstrekking over de implicaties van de versterkingsoperatie ten behoeve van de inwoners van Overschild.


3. Het maximale te bereiken om de individuele belangen en de gezamenlijke belangen te waarborgen vóór, tijdens en na de versterkingsoperatie.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de dorpswerkgroep. 

 

Op de kaart

Contact

Adres: Grauwedijk
Postcode:
Woonplaats: Overschild

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie