Een verkeersveilig Huizinge

Omdat er onvrede bestaat over de gevaarlijke verkeerssituatie in het dorp Huizinge is er in samenwerking met de gemeente Loppersum een verkeerscommissie opgericht die het doel heeft om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren door de gevaarlijke situaties in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Tijdens een druk bezochte dorpsvoorlichting in februari 2015 hebben 28 personen gestemd over voorstellen om de vekeersveiligheid te versterken. 

Wanneer er een calamiteit is op de Eemshavenweg N46 ter hoogte van Huizinge en de weg wordt afgesloten kiest het verkeer een alternatieve route via Huizinge of Garsthuizen/Westeremden. In de spits komen er dan honderden auto’s over wegen die hier niet geschikt voor zijn. Bovendien zijn de wegen vaak te smal waardoor auto´s om elkaar te passeren de zachte bermen in moeten en die kapot rijden. Ook wordt er vaak zorgwekkend snel gereden in het dorp, wordt er tijdens evenmenten onhandig geparkeerd en hebben de dorpelingen last van vracht- en landbouwverkeer. De verkeerscommissie heeft voor deze zaken oplossingen bedacht die het dorp ondersteunt en die teruggekoppeld worden naar de gemeente Loppersum. Zo wordt er in samenspraak met het dorp gewerkt aan de leefbaarheid voor de bewoners.Op de kaart

Contact

Adres: Torenstraat
Postcode:
Woonplaats: Huizinge
Telefoonnummer: 0595464580
E-mail: sheerenbosch@xs4all.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie