Het Aduard 825 Park

In Aduard is Vereniging Dorpsbelangen samen met vele vrijwilligers bezig met de ontwikkeling van het Aduard 825 park. Het Aduard 825 Park bevat de volgende onderdelen: Outdoor fitnesspark, Multifunctionele pannakooi en een Speel- en belevingspark. Pijlers van het park zijn: elkaar ontmoeten, beter leren kennen, wederzijds begrip tonen, aanzetten tot bewegen en sporten, bevorderen cohesie in het dorp, levensloopbestendige en duurzame leefomgeving voor zowel jong als oud, verhoging van bewustzijn van de natuur.

Het outdoor fitnesspark is het eerste onderdeel dat de inwoners willen realiseren. Ze kiezen hiervoor omdat dit fitnesspark gratis toegankelijk is en dus alle lagen uit de maatschappij hier gebruik van kunnen maken. Na de realisatie van het fitnesspark zal het activatieprogramma starten zodat het park goed ingebed raakt.

Het Aduard 825 Park wordt een ontzettend gaaf park voor alle Aduarders; iedereen kan zich er vermaken en zijn gezondheid verbeteren. Het Aduard 825 Park geeft ook direct aan 8 van de 10 actiepunten van de dorpsvisie invulling; behoud MFC de Meeden, Speelvoorzieningen, Viering Aduard 825, Samenwerkende verenigingen, Herinrichting doorgaande weg, Meer groen, Activiteiten voor de jeugd en Levensloopbestendig wonen. Dorpsbelangen Aduard voert het gesprek met de inwoners en wil nu graag tot invulling over gaan. 

Steun de initiatiefnemers; mede met hulp van u kunnen ze hun droom realiseren.

 

Op de kaart

Contact

Adres: Burgemeester van Barneveldweg
Postcode:
Woonplaats: Aduard

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie