Kracht van streektaal RTV1

RTV1 is de streekomroep van de Veenkoloniën. De opdracht en missie is om in de Veenkoloniën het nieuws en de cultuur van de Veenkoloniën te laten horen, middels radio, internet en Televisie. RTV1 is als omroep actief in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn, maar kent een bereik over deze gemeentegrenzen heen.

RTV1 heeft tot doelstelling het versterken van de Veenkoloniale gemeenschap door het bevorderen van de onderlinge communicatie. Hierbij richten ze zich primair op de sociaal-culturele leefomgeving van de burger: nieuws en informatievoorziening over en vanuit zijn natuurlijke habitat. Om dit te bereiken hebben ze zich gericht op nieuwsvoorziening doormiddel van radio, sociale media en televisie. Daarbij werken ze provinciegrenzen overschrijdend, aangezien het gebied van de Veenkoloniën zich bevindt binnen zowel de provincie Groningen als de provincie Drenthe.

Zie ook de website van RTV1

 

 

Televisie is de meest recente toevoeging qua media-uitingen. Uitzendingen voor en door de bevolking, waarbij in vele gevallen afstemming en samenwerking wenselijk en zelfs noodzakelijk is om de inhoudelijke, journalistieke en mediale doelstelling te kunnen bereiken.

RTV1 is al bezig met het promoten van de streektaal middels een vlogprogramma, te vinden via : RTV1online en www.jouwtv.nl. Hierin promoten ze de taal door mensen uit hun eigen omgeving filmpjes te laten maken in de taal die hen eigen is. De clips laten ze zien tijdens uitzendingen en staan permanent op de internetsite. Ze willen dit verbreden tot een platformfunctie. RTV1 biedt de expertise vanuit de organisatie om de losse onderdelen te bundelen en dit te bevorderen. Een goede manier is om mensen en organisaties uit te nodigen waarbij radio, TV en internet aandacht besteedt aan festiviteiten of gebeurtenissen uit de buurt. Met partner Kunstenschool ZG hebben ze zo een vlog gemaakt van hun Nieuwjaarsfestijn op 21 januari jl.

 

 

Op de kaart

Contact

Adres: Geert Teisplein 2A
Postcode: 9501 VL
Woonplaats: Stadskanaal

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie