Project 2034 in Ulrum

Vanaf de zomer van 2010 is vereniging Dorpsbelangen Ulrum bezig met het ontwikkelen van een plan om een antwoord te geven op de terugloop van de leefbaarheid in het dorp. Ulrum heeft de laatste jaren meer dan enig ander dorp in De Marne te maken gehad met het verlies van openbare functies. Het plan Ulrum 2034 laat zien hoe de leefbaarheid kan worden behouden door de huidige functies optimaal te benutten en waar mogelijk te versterken.

Het plan is een verzameling van ideeën, die in het verder proces zullen moeten worden uitgewerkt. Hiervoor is een hoofdenstructuur ontworpen, waarbij diverse werkgroepen met een hoofd aan het roer de ideeën uitwerken. Op de website van project 2034 worden de Ulrummers regelmatig 'bijgepraat' over de ontwikkelingen rondom alle plannen.

 

Op de kaart

Contact

Adres: Infocentrum, Noorderstraat 11-15
Postcode:
Woonplaats: Ulrum
E-mail: info@deelnulrum.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie