Dorpsbelangen Siddeburen

Picknickplaats

Via de website van dorpsbelangen kwam regelmatig de vraag binnen waarom er geen leuke picknickplaats is in de directe omgeving van Siddeburen. Dorpsbelangen Siddeburen is nu bezig om in samenwerking met de bewoners en eventuele toekomstige gebruikers een goede plek te bepalen. De realisatie van de picknickplaats zal de Vereniging Dorpsbelangen zelf doen in samenwerking met vrijwilligers uit het gebied. Uiteindelijk zal de realisatie van een picknickplaats niet alleen de bewoners ten goede komen, maar ook een trekpleister zijn voor toerisme en dagrecreatie.

Kinderboerderij

Het project Kinderboerderij is al vaker onderwerp van gesprek geweest in het bestuur van Dorpsbelangen Siddeburen omdat er van uit de scholen behoefte is om kinderen op een leuke manier met dieren te laten omgaan en kennismaken. Er is contact geweest met de NOVO om te kijken of toekomstig onderhoud en verzorging in samenwerking met hen zou kunnen gebeuren. Naast het feit dat een kinderboerderij het dorp verrijkt, is de eventuele samenwerking met NOVO ook erg goed voor de leefbaarheid in het dorp. Op dit moment wordt behalve met de NOVO ook met de scholen en de bewoners van het verzorgingshuis Ufkenshuis gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Het zou erg mooi zijn als samen een kinderboerderij gerealiseerd zou kunnen worden waar kinderen kunnen leren over de dieren en de bewoners van het Ufkenshuis dagbesteding kunnen hebben.

 

Op de kaart

Contact

Adres:
Postcode:
Woonplaats: Siddeburen
Telefoonnummer: 06-22549993
E-mail: k.pijper@ziggo.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie