Wijkdiner met een verhaal

“Wijkdiner met een verhaal” is een multicultureel wijkevenement, dat door de Stichting TINA is ontwikkeld. Het evenement heeft tot doel om bewoners met verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen en om in de wijk aanwezige talenten op te sporen en uit te vergroten. Om de cohesie te stimuleren in de wijk wil de organisatie voor én door de bewoners een Wijkdiner organiseren met de verhalen van buurtbewoners.

Het delen van elkaars verhalen en achtergronden én het samen een maaltijd delen zorgen voor saamhorigheid in de wijk en zorgen ervoor dat mensen elkaar kennen op straat in plaats van dat ze altijd langs elkaar heen leven, zoals veel gebeurt in onze hedendaagse samenleving. De persoonlijke verhalen van de mensen die worden gedeeld tijdens het evenement worden opgetekend en verwerkt in een wijkboek, dat na afloop van het evenement aan deelnemers en andere belangstellenden persoonlijk wordt uitgereikt. Mensen kunnen zo lezen over de verschillen in achtergrond die er zijn. Er zal wederzijds begrip voor elkanders situatie ontstaan.

Het diner en het wijkboek kan helpen om volgende eindresultaten te bereiken: 

  • Samenwerking van bewoners, 
  • Het leren kennen van buren en andere mensen van de wijk,
  • Verbetering van leefbaarheid in de wijken.


De organisatie is er volkomen van overtuigd dat onze wijken krachten bevatten die verloren gaan bijvoorbeeld doordat mensen alleen thuis op de bank zitten en elkaar niet meer kennen. De wijken waarop wij ons gaan toespitsen zijn divers qua samenstelling en dit levert een diversiteit aan verhalen en inspiratie in de toespraken op. De organisatie bundelt in dit evenement de krachten met buurtwerkers, buurtbewoners en buurtorganisaties om tot in het oog springende resultaten te komen en om onze wijken meer leefbaar te maken..

Op de kaart

Contact

Adres:
Postcode:
Woonplaats: Hoogezand en Groningen
Telefoonnummer: 0614331294
E-mail: louisndjate@gmail.com

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie