Wooncoöperatie Finnewold

In Finsterwolde is een groep initiatiefnemers bezig om het beheer van 22 woningen aan de H.J. Siemonsstraat ter hand te nemen. De woningen zijn van woningbouwcorporatie Acantus. De coöperatie in oprichting heeft Acantus een aanbod gedaan om een wooncoöperatie voor deze woningen op te richten als alternatief voor de sloopplannen die de corporatie heeft voor deze woningen. Betrokken partijen zijn hierover helaas niet tot overeenstemming gekomen, maar de gesprekken hebben uiteindelijk wel geresulteerd in de afspraak om 8 sociale huurwoningen te bouwen.

Acantus gaat 8 sociale huurwoningen bouwen in Finsterwolde. Dit heeft de woningcorporatie afgesproken met Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde, Huurdersorganisatie Winschoten en de gemeente Oldambt. Daarnaast worden 22 huurwoningen aan de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde gesloopt.


De nieuwe woningen worden levensloopbestendig gebouwd en zijn geschikt voor de sociale huur. De vier partijen trekken gezamenlijk op bij de ontwikkeling van de nieuwe woningen, passend binnen de dorpsvisie. Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde zet een enquête uit om te onderzoeken wat de wensen zijn van de inwoners van Finsterwolde. Onder andere wat betreft type woningen en locatie. Twee locaties die hiervoor in aanmerking komen, zijn: aan de H. Schwertmannweg en een gedeelte aan de H.J. Siemonsstraat.


Acantus kondigde in 2014 aan onder andere 22 woningen aan de H.J. Siemonsstraat te willen slopen. Dit leidde tot protest omdat men vond dat het dorp geen perspectief werd geboden. De gemeente Oldambt en Acantus stelden ieder een dorpscoördinator aan om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie te verbeteren. Intussen zijn in de Verzetsbuurt en de Kanariebuurt op de leeggekomen plekken natuurspeelplaatsen met een ontmoetingsplek gerealiseerd. In 2015 bouwde Acantus vier zogenoemde perspectiefwoningen. Ook is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het oprichten van een wooncoöperatie om betaalbare huurwoningen in het dorp te behouden. Betrokken partijen zijn hierover helaas niet tot overeenstemming gekomen, maar de gesprekken hebben uiteindelijk wel geresulteerd in de afspraak om 8 sociale huurwoningen te bouwen.


Om de afspraken tussen de vier partijen te bekrachtigen, is er op dinsdag 17 oktober een feestelijke bijeenkomst gehouden. Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde, Huurdersorganisatie Winschoten, de gemeente Oldambt en Acantus hebben symbolisch hun handtekening op een te slopen woning gezet en een bouwbord onthuld. 

Meer informatie is te vinden op de website van wooncoöperatie Finnewold.

Op de kaart

Contact

Adres: H.J. Siemonsstraat
Postcode: 9684
Woonplaats: Oldambt
Telefoonnummer: 0597-522393
E-mail: fiwoco@outlook.com

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie