De Groene Dorpsploats

Lutjegast is een klein dorp met zeer betrokken inwoners die hard werken aan het behoud van de leefbaarheid in het dorp in een tijd waarin veel voorzieningen uit kleine kernen verdwijnen. Vereniging Dorpsbelangen speelt hierbij een belangrijke rol. Ze nam het initiatief tot het ontwikkelen van een dorpsvisie. In de dorpsvisie geven bewoners aan het belangrijk te vinden dat we onze ontwikkeling richten op toerisme, recreatieve mogelijkheden en speelgelegenheden voor kinderen. Het dorp heeft de wens deze speerpunten te realiseren in een prachtig natuurgebied direct tegen het dorp aan gelegen. In 2015 is begonnen met de 1e fase van deze wens. Bij de inrichting van het gebied hebben Staatsbosbeheer en stichting voor natuur- en landschapsbeheer in het zuidelijke westerkwartier, de Dotterbloem een belangrijke rol gespeeld. Het terrein grenzend aan het dorp is uitermate geschikt als natuurspeelplaats waarbij we gebruik maken van natuurlijke elementen zoals water, zand, groen en hout. Daarnaast willen we de zintuigen prikkelen. Door het creëren van twee 'dorpspleinen' die verbonden worden door een natuurspeelplaats zien wij tevens de mogelijkheid om de link te creëren tussen het dorp en het kunstwerk De Baak. Een markant markeringsteken van gigantische zwerfkeien in het natuurgebied wat in eigendom is bij Staatsbosbeheer met onder andere het Abel Tasman wandelpad.

groen gebied

De afgelopen jaren zijn er diverse onderdelen van het plan reeds gerealiseerd. Onder andere zijn er diverse bij-vriendelijke beplantingen aangebracht, is er een bijenstal gecreëerd met een drietal bijenkasten, de bestaande poel is opgeknapt en voorzien van een speelstrand met bijbehorende speelelementen, een belevingspad met wilgentunnel, de boerenploats, een boomgaard met historische boomvruchten en tenslotte een waterspeelelement. Nu de basis is gelegd van de Groene Dorpsploats is een volgende stap de verdere ontwikkeling van de Groene Dorpsploats.

groene dorpsploats       waterspeelelement

 

 

Op de kaart

Contact

Adres: Van Diemenstraat
Postcode: 9866 AW
Woonplaats: Lutjegast
E-mail: dorpsbelangenlutjegast@gmail.com

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie