De Groene Dorpsploats

In Lutjegast wordt hard gewerkt aan het realiseren van een droom die het dorp al jaren heeft, namelijk een plek te maken waar kinderen op een natuurlijke en toegankelijke wijze spelenderwijs leren en genieten van het landschap. Hierbij gaan we uit van de volgende doelgroep: regionale kinderen tussen 6 en 12 jaar oud met daarbij een specifieke aandacht voor kinderen met een beperking.

Huidige situatie

Op het terrein tussen het dorp en de Baak is momenteel voornamelijk landbouwgrond gesitueerd welke pas sinds kort verworven is door SBB, de nieuwe eigenaar. Rondom zijn enkele singels gesitueerd te samen met een poel in het midden en enkele sloten door en om het terrein. Daarnaast zijn er enkele voorzieningen (bruggetjes, klaphekjes e.d.) geplaatst voor het wandelpad wat over het terrein gaat.

Gewenste situatie

In het dorp is behoefte aan speelvoorzieningen en een ontmoetingsplek. Daarnaast mist er momenteel een link tussen het dorp en “Het Baakterrein”. Het terrein is uitermate geschikt als natuurspeelplaats waarbij we gebruik maken van natuurlijke elementen zoals water, zand, groen, stenen en hout.  Door het creëren van twee ‘dorpspleinen’ die verbonden worden door een natuurlijke speelplek zien de vrijwilligers tevens de kans om de link te creëren tussen het dorp en de Baak.

 

 

Het plan is inmiddels gepresenteerd op de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen, waar het met veel enthousiasme is ontvangen. Meerdere dorpsbewoners hebben op deze avond al aangegeven dat ze iets voor het terrein willen maken of bij de uitvoering van de noodzakelijke activiteiten mee willen helpen. Zo is er al een lijst vrijwilligers voor de NL-Doet dag. De inzet van vrijwilligers uit, of betrokken bij het dorp, lijkt geen enkel probleem te zijn!

 

 

Op de kaart

Contact

Adres:
Postcode:
Woonplaats: Lutjegast
Telefoonnummer: 06-50980100
E-mail: peter-baukje@home.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie