Krimp geeft kracht

Kloosterburen ligt in de gemeente Het Hogeland. Gemeente, zorginstellingen en de woningcorporatie doen een stap terug in Kloosterburen. Dit betekent concreet dat allerlei voorzieningen verdwijnen en dat de bouw van nieuwe huurwoningen stopgezet wordt. 

SintJan is een initiatief op het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen en heeft als doel op een creatieve wijze te anticiperen op de demografische ontwikkelingen. Daarbij kiest SintJan nadrukkelijk de weg van sociale en duurzame vernieuwing. Om de samenleving vitaal te houden en de economie weer bloeiend te krijgen gaat SintJan uit van een integrale aanpak: wonen, werken, zorg en cultuur dienen zodanig geborgd te worden dat de leefbaarheid van het dorp versterkt wordt.

 Een aantal voorbeelden van de activiteiten van Sint Jan:

(Zorg)coöperatie Klooster & Buren 

De coöperatie maakt het mogelijk het heft in eigen handen te nemen en zelf te organiseren wat voor de gemeenschap Kloosterburen van belang is. Ze is in juli 2015 opgericht en telt inmiddels al zo'n 250 leden die uit Kloosterburen en de omliggende dorpen komen. 

Hof van Heden

De Kloostertuin is heringericht en is een Hof van Heden waar jong en oud samen kunnen tuinieren en waar dorpelingen en toeristen aangenaam kunnen verpozen.

Energie

Er liggen 200 zonnepanelen van Hogelandster Energie Cooperatie op het dak: 
https://www.hogelandstroom.nl/projecten/oldeheem/

Renovatie hervormde kerk

De hervormde kerk is op duurzame wijze gerenoveerd en wordt gebruikt als ruimte voor voorstellingen en bijeenkomsten. www.nicolaaskerk.nu

Aankoop boerderij

De boerderij aan de SintJansstraat 25 is aangekocht. Er wordt momenteel gebrainstormd over wat er allemaal mee gedaan gaat worden.

't Olde Heem

In 't Olde Heem zijn 50 appartementen die worden verhuurd aan mensen met en zonder zorg. Er zit ook een kinderopvang in, een kringloopwinkeltje, een toko voor dagelijkse boodschappen, een bibliotheek, Van Smaak (tafeltje dek je), een cateraar, een pedicure en een volledig ingericht appartement voor tijdelijk verblijf. Er zijn drie appartementen voor (Oekraiense) vluchtelingen. Er vinden allerhande activiteiten plaats voor mensen uit de dorpen in de omgeving. Op www.kloosterenburen.nl en op de facebookpagina kunt u zien welke activiteiten zoal.

 

Op de kaart

Contact

Adres: Sint Jansstraat 25
Postcode: 9977 RT
Woonplaats: Kloosterburen

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie