Sociaal en ecologisch duurzaam wonen in Groningen

Nu de verzorgingsstaat voorbij is gaan burgers zelf van onderop ideeën uitwerken om samen levensloopbestendig te wonen. Meer-generatie-wonen biedt kansen om buren te kiezen waar je altijd weer van kan leren en die van jouw kunnen leren. Ook als er een groot leeftijdsverschil is. Het initiatief heet 'Het Groene Dorp': ecologisch en sociaal duurzaam. Sociale huur en vrije sector , waar de woningtoewijzing door de bewoners wordt gedaan en sociale controle een positieve waarde heeft.

Er is voor dit idee een geschikte locatie met veel groen in de Zeeheldenbuurt, tussen de Admiraal de Ruyterlaan en het spoor naar het noorden.
Hier kan een Centraal Wonen-complex in het Groningse centrum worden gerealiseerd. In dit stadium worden er vooral nog plannen gemaakt en draagvlak gevormd. Via de website kunnen belangstellenden meedragen door donateur te worden. Zomer 2018 wordt er met planontwikkeladviseurs creatief gewerkt aan de betaalbaarheid van de wooneenheden. Bijvoorbeeld door de opzet van een wooncoöperatie waar je van kan huren of mede-eigenaar van kan worden.

Wat zijn de plannen:

  • met meerdere generaties, waaronder jongeren;
  • ieder huishouden beschikt over een zelfstandige wooneenheid met privé-buitenruimte. Geheel zorgbestendig: bijvoorbeeld doordat kinderbuggies, rolstoelen en rollators tot in de woningen bruikbaar zijn;
  • er is de mogelijkheid van gemeenschappelijke voorzieningen voor bv. koken, eten, muziek, beeldende kunst en ondernemen;
  • een orangerie --een met glas overdekte wind en regenvrije tuin tussen openbare weg en privévoordeur-- bevordert de sociale duurzaamheid en kan met technieken uit de glastuinbouw voor warmteoogst worden benut. Een plek voor spelen, tuinieren en ontmoeten. 
  • buiten de orangerie een tuin in de open lucht. Bewoners bepalen hoe er wordt getuinierd. Permacultuur? Biologisch? Dynamisch? Duurzaam.
  • duurzame energie (nul op de meter), aardgasloos en duurzaam gebouwd.

Er worden kansen geschapen om een kleinschalig particulier verpleeghuis in het complex op te nemen. De woningen van 'Het Groene Dorp' kunnen als aanleunwoning worden benut. Als het even kan blijven bewoners van het Groene Dorp in hun sociale omgeving wonen als zij zorgvragend worden.


Het bestuur houdt regelmatig klankbordbijeenkomsten met de donateurs. Sommige donateurs willen actief meewerken aan het initiatief. Op www.hetgroenedorp.nl is meer informatie te vinden, kan gratis worden ingeschreven voor de nieuwsbrief of kunnen donateurs het IBAN vinden.

 

Op de kaart

Contact

Adres: Admiraal de Ruyterlaan
Postcode:
Woonplaats: Groningen
E-mail: info@vortex-architecten.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie