Sociaal en ecologisch duurzaam wonen in Groningen

Nu de verzorgingsstaat voorbij is gaan burgers zelf van onderop ideeën uitwerken om samen levensloopbestendig te wonen. Meer-generatie-wonen biedt kansen om buren te kiezen waar je altijd weer van kan leren en die van jouw kunnen leren. Ook als er een groot leeftijdsverschil is. Het initiatief heet 'Het Groene Dorp': ecologisch en sociaal duurzaam. Waar de woningtoewijzing door de bewoners wordt gedaan en sociale controle een positieve waarde heeft.


Er is voor dit idee een geschikte locatie met veel groen in de Zeeheldenbuurt, tussen de Admiraal de Ruyterlaan en het spoor naar het noorden.
Hier kan een Centraal Wonen-complex in het Groningse centrum worden gerealiseerd. In dit stadium worden er vooral nog plannen gemaakt en draagvlak gevormd. In de volgende fase zal er creatief gewerkt worden aan de betaalbaarheid van de wooneenheden. Bijvoorbeeld door de opzet van een wooncoöperatie waar je van kan huren of medeeigenaar van kan worden.


Wat zijn de plannen:

  • met meerdere generaties, waaronder studenten;
  • ieder huishouden beschikt over een zelfstandige wooneenheid met privé-buitenruimte. Geheel zorgbestendig: bijvoorbeeld doordat kinderbuggies, rolstoelen en rollators tot in de woningen bruikbaar zijn;
  • er is de mogelijkheid van gemeenschappelijke voorzieningen voor bv. koken, eten, muziek, beeldende kunst en ondernemen;
  • een orangerie --een met glas overdekte wind en regenvrije tuin tussen openbare weg en privévoordeur-- bevordert de sociale duurzaamheid en kan met technieken uit de glastuinbouw voor warmteoogst worden benut. Een plek voor spelen, tuinieren en ontmoeten. 
  • appartementen in een groot groengebied.
  • buiten de orangerie een tuin in de open lucht. Bewoners bepalen hoe er wordt getuinierd. Permacultuur? Biologisch? Dynamisch? Duurzaam.
  • duurzame energie (nul op de meter), aardgasloos en duurzaam gebouwd.


In samenwerking met Coöperatie Dichtbij wordt gewerkt aan de realisatie van een woonzorghuis in dit complex. De woningen van 'Het Groene Dorp' kunnen als aanleunwoning worden benut. Als het even kan blijven bewoners van het Groene Dorp in hun sociale omgeving wonen als zij zorgvragend worden.

De initiatiefgroep bestaat uit Thea Boven, Dominicus Hettinga en Peter Oterdoom. Op www.hetgroenedorp.nl is meer informatie te vinden en kan gratis worden ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als er voorjaar 2017 genoeg mensen enthousiast zijn voor het idee kan het worden uitgewerkt.

 

 

Op de kaart

Contact

Adres: Admiraal de Ruyterlaan
Postcode:
Woonplaats: Groningen
E-mail: info@vortex-architecten.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie