Stichting Massage Community

Stichting Massage Community is een initiatief welke ontstaan is vanuit de Groningse Ondernemers Challenge door masseur Romano Sandee. In zijn massagepraktijk bood Romano Sandee al enkele jaren massages aan voor minima in ruil voor wederdiensten. Omdat Romano aan zijn plafond kwam van beschikbare tijd, nam Romano in juli 2017 contact op met de Groningse Ondernemers Challenge waarbij gesproken is over mogelijke oplossingen. 

De Massage Community beoogt twee doelgroepen, enerzijds is het de bedoeling dat er mensen opgeleid worden tot masseur en dat zij na één jaar volledig zelfstandig massages kunnen geven. Daarnaast kunnen zij hun vaardigheden oefenen in privékringen waardoor het bereik van de vrijwillige masseur nog groter is.

De andere doelgroep zijn de minima. Minima vallen onder de doelgroep van de Massage Community wanneer hun inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm is. Deze mensen kunnen vaak geen commerciële massage betalen maar hebben wel (spier)klachten, welke opgelost danwel verminderd tot een acceptabel niveau dat door de cliënt bepaald word.

De doelstelling van Stichting Massage Community is om cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en ondersteuning te bieden op het gebied van spierspanning en spierspanningen als gevolg van stress. Een bijbehorend doel is dat de mobiliteit vergroot word, de cliënt zichzelf kan laten verwennen en sociaal contact heeft met de vrijwilliger. Een secundair doel is dat de cliënt zo betrokken is bij de community, dat hij of zij zich wil inzetten voor de community ter voortbestaan van de community.

Kijk voor meer informatie op de website www.massagecommunity.nl Op de kaart

Contact

Adres: Bedumerstraat 115a
Postcode: 9716 BG
Woonplaats: Groningen

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie