Coöperatie Klooster & Buren

De Stichting SintJan is in de loop van de jaren uitgegroeid tot de coöperatie Klooster & Buren. De stichting greep de unieke kwaliteiten van het gebied – dat sinds een aantal jaren de status van Werelderfgoed heeft – aan, om vanuit de kracht van de gemeenschap vitaliteit en leefbaarheid te generen voor de mensen van nu en voor volgende generaties.

Kernvraag in haar ontwikkeling was: Wat is er nodig om de dorpen sociaal, economisch en ecologisch leefbaar te houden, voor íedereen van 0-100 jaar?

Zowel de vraag als het antwoord op die vraag vormen het gedachtegoed van SintJan: Als we een werkelijk duurzame samenleving willen ontwikkelen, zullen we de waarden die het fundament van een verbonden samenleving zijn, moeten herijken. Die waarden zijn: verbinding, gemeenschapszin, menselijke maat en zorg voor natuur en milieu.

Werkwijze

De coöperatie heeft twaalf mensen in vaste dienst en werkt daarnaast met een grote groep van medewerkers die op tal van terreinen hun kennis, vakmanschap en betrokkenheid inzetten; in de Kloostertuin, in de bibliotheek, als elektrotechnicus, als timmerman of allround klusjesman, als organisator en begeleider van activiteiten, als gastvrouw of gastheer, als corporate manager etc. etc.

Binnen de coöperatie wordt gewerkt met zelfsturende teams, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

Alle zorgonderdelen zijn samengevoegd tot één team: de schotten tussen ambulante zorg, wonen en dagbesteding zijn eruit gehaald. Iedereen werkt zoveel mogelijk op zijn eigen vakgebied, maar als er een personeelstekort ontstaat op de woongroep van bijvoorbeeld Nije Heem, door ziekte van een personeelslid bijvoorbeeld, dan kan iemand uit de dagbesteding ook hier ingezet worden. De dynamiek in het team is zo dat iedereen ingezet kan worden op de plek waar dat op dat moment nodig is. Eigenlijk beweeg je constant met z’n allen op wat nodig is.’

Zie voor meer informatie de website van Klooster & Buren. 

 

Op de kaart

Contact

Adres: Professor Poststraat 1
Postcode: 9977 RN
Woonplaats: Kloosterburen
E-mail: info@kloosterenburen.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie