Een ontmoetingsplek voor nabestaanden

Café Naderhand wil een ontmoetingsplek bieden aan nabestaanden in de stad Groningen en omstreken. Nabestaanden die achterblijven na verlies van hun partner.

Het doel is nabestaanden met elkaar in contact te brengen en als er behoefte is, om activiteiten af te kunnen spreken.

De gedachte van Café Naderhand is om een plek te creeëren waar nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten. Want waar moet je heen met je verhaal? Wie begrijpt jouw verlies, jouw rouw? En hoe geef je je leven opnieuw vorm? 

Café Naderhand is opgericht voor Groningen (stad) en omgeving, en is een inloopcafé voor nabestaanden. Dit vindt plaats op elke derde zondag van de maand in Het Heerenhuis (Spilsluizen 9, Groningen). Er is gekozen voor de zondag omdat dit vaak als een extra moeilijke dag wordt ervaren.

Gebleken is dat nabestaanden makkelijker met elkaar in contact komen tijdens activiteiten. Om dit mogelijk te maken zijn er inmiddels twee bijeenkomsten geweest; dit waren sfeervolle lunchbijeenkomsten met als doel om op een ontspannen manier met elkaar in contact te komen of gewoon samen te zijn. 

Er is een stichting/vereniging in oprichting. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Café Naderhand. 

Op de kaart

Contact

Adres: Spilsluizen 9
Postcode: 9712 NR
Woonplaats: Groningen
Telefoonnummer: 0503644813
E-mail: info@cafenaderhand.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie