GoudOud en Vrijwilligersnetwerk in Warffum

 

Goed oud worden zou overal in Nederland mogelijk moeten zijn, maar in Warffum lijkt dit na de sluiting van het verzorgingshuis Warfheem niet meer mogelijk. Daarom zijn Dorpsbelangen Warffum en Breede en de Stichting Zorg voor Warfheem gestart met GoudOud. Logischerwijs denkt de organisatie van GoudOud aan de oude locatie van Warfheem om zo te zorgen voor een ontmoetingsruimte, zorggeschikte woningen en een zorgpension in het dorp. Er is nog een lange weg te gaan, want GoudOud zal eerst nog investeerders moeten vinden om het pand te kunnen kopen op de openbare veiling. De organisatie vraagt inwoners om lid te worden van Dorpscoöperatie Warffum, om investeerders te laten zien dat er veel draagvlak is voor het project. 

 

Het Vrijwilligersnetwerk in Warffum

De dorpscoöperatie zorgt er via het Vrijwilligersnetwerk voor dat bewoners met kleine diensten geholpen kunnen worden. Warffumers die hulp nodig hebben worden zo gekoppeld aan dorpsgenoten die een oplossing hebben. Zo heeft een dorpsgenoot iemand geholpen die door ziekte niet meer kon zorgen voor de hond en kreeg een moeder hulp bij haar twee kinderen.

Blijf via www.goudoudinwarffum.nl op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op de kaart

Contact

Adres: Stationsweg 15
Postcode: 9989 BT
Woonplaats: Warffum
Telefoonnummer: 0595-423765
E-mail: info@GoudOudinwarffum.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie