Levensbestendig wonen in Zoutkamp

De situatie

Zoutkamp is vanwege de rust en gemoedelijkheid een geweldige plek om te wonen, zeker voor oudere inwoners. Maar om oudere inwoners prettig en veilig te laten wonen is een passende woonplek nodig met levensbestendige woningen die de mogelijkheid tot ontmoeting biedt. Zoutkamp is een levendig dorp dat als een van de weinige dorpen in de gemeente de Marne niet krimpt, maar groeit. Er komen aanzienlijk veel mensen van buitenaf naar Zoutkamp toe om er te wonen, zelfs vanuit de randstad. Dit heeft te maken met de rust en gemoedelijkheid die er in Zoutkamp heersen. In Zoutkamp heb je tijdens een wandeling erg gemakkelijk een praatje en is er altijd wel iets te beleven. Dit zorgt ervoor dat mensen er graag wonen en niet snel zullen vereenzamen in Zoutkamp.


De inwoners van Zoutkamp hebben vaak grote koopwoningen waar ze graag uit vertrekken wanneer ze ouder en hulpbehoevend worden. Aan het aantal enthousiaste inwoners die nu al interesse tonen in het plan is te zien dat er een grote wens bestaat voor het soort woningen dat de initiatiefnemers wil realiseren.

Het plan

Het plan is om in Zoutkamp levensloopbestendige koop- en huurwoningen te ontwikkelen en daarnaast een nieuwe aula te realiseren waar begrafenissen en uitvaarten kunnen worden gehouden. De kopgroep heeft hiervoor een specifieke kavel in gedachten, die dicht bij het ouderentehuis ligt, in een rustig gedeelte van het dorp en aan het water zodat de bewoners kunnen genieten van de omgeving en er gemakkelijk even op uit kunnen. Het idee is om de woningen op zo’n manier te verdelen over het gebied dat er een bepaalde mate van sociale controle mogelijk is. Iedereen heeft zijn of haar eigen huis en privé-gedeelte, maar heeft ook zicht op een ander. Zo kan men zich veilig voelen en valt het de bewoners op als er iets met een van de medebewoners aan de hand is. Ook voor eventuele zorg is het samenleven in dezelfde omgeving een voordeel, omdat er gemakkelijk van de ene naar de andere cliënt gegaan kan worden. Dit bespaart tijd en kan daardoor extra kwaliteit opleveren.

Doelstellingen

• Het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen in Zoutkamp op zo’n manier dat veiligheid en sociale controle geborgd zijn.
• Een gemeenschappelijke ruimte creëren waarin bewoners van de woningen elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen werken en hobby’s kunnen uitoefenen.
• Het realiseren van een nieuwe aula voor begrafenissen en uitvaarten zodat er op een waardige en prettige manier afscheid van geliefden kan worden genomen.

Draagvlak

Terwijl het plan nog in de opstartfase zit is er al een groot draagvlak voor. De kopgroep heeft via de dorpskrant geïnventariseerd of er belang is bij dergelijke levensloopbestendige woningen en er zijn op dit moment in ieder geval al 10 geïnteresseerden die aangeven in deze woningen te zouden willen wonen wanneer deze gerealiseerd worden. Het is zeer goed voor te stellen dat, wanneer het plan in de volgende fase is beland en de haalbaarheid in kaart is gebracht, er zich meer mensen zullen aanmelden bij de kopgroep en de groep geïnteresseerden zal groeien.
Vanuit de tot nu toe betrokken partijen klinkt telkens ook een positief geluid. Er is tegenwoordig veel aandacht voor nieuwe woonvormen waarin ouderen langer thuis kunnen wonen met hulp en steun van elkaar en door woning aan te passen op de behoefte van ouderen. Het plan om Zoutkamp dergelijke woningen neer te zetten in de buurt van elkaar met daarbij een gemeenschappelijke ruimte wordt dan ook door verschillende partijen toegejuicht. Echter, dit enthousiasme laat zich nog niet altijd vertalen in praktische ondersteuning van de kopgroep. Hierom is het belangrijk dat het draagvlak bij partijen zoals de gemeente en woningbouwpartijen vergroot wordt.

Op de kaart

Contact

Adres:
Postcode:
Woonplaats: Zoutkamp

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie