Stichting Somaliërs in Oost-Groningen

In 2014  hebben een aantal inwoners van Somalische afkomst uit Veendam en omliggende gemeenten zich verenigd om zich samen te buigen over de problemen en mogelijkheden die spelen binnen de lokale gemeenschap. Begin 2015 hebben zij een eigen stichting opgericht, met als doel om Somalische nieuwkomers een plek te geven waar informatie omtrent allerlei zaken rondom integratie uitgewisseld kan worden. Samenredzaamheid is het sleutelwoord, elkaar helpen en van elkaar leren.

Jamal Ismael Fakte heeft als oprichter het voortouw genomen, hij is al een paar jaar druk bezig om de mensen uit zijn gemeenschap individueel te helpen met de problemen waar zij veelal tegenaan lopen. Hij raakte vorig jaar in contact met Buurtwerker Henk Zeven van Welzijnswerkorganisatie Compaen en zij onderkenden dat veel van deze problemen op individueel niveau met elkaar overeenkomstig waren en wellicht beter collectief aangepakt konden worden. "Bij Compaen hebben we veel aanloop van nieuwkomers, waaronder veel Somaliërs. er zijn vaak vragen en problemen omtrent de persoonlijke financiële administratie, praktische regelzaken en allerlei dingen die in het allerlaagste leven belangrijk zijn. Het gaat vaak om zaken die voor de gemiddelde Nederlanders al lastig kunnen zijn, laat staan dat je de taal en de cultuur niet goed kent", aldus Zeven.

Standpunt van Fakte is dat nieuwkomers waardevolle hulp kunnen krijgen van mensen die al goed geïntegreerd zijn in ons Nederlandse system en de cultuur. Bovendien wil hij zich hard maken voor de toekomst van de Somalische kinderen in Nederland. Hij vind het erg belangrijk om de kloof tussen traditionele Somalische cultuur en het jong opgroeien in de Nederlandse maatschappij te dichten.

Vanuit de Somalische gemeenschap was er veel belangstelling om hieraan mee te werken. Binnen de gemeenschap heeft er een verkiezing plaatsgevonden waaruit leden van de commissie zijn gekozen. Sinds 17 december 2014 is het officieel. Stichting SIOG komt elke maandagavond van 19.00 tot 21.00 bij elkaar in een ruimte bij de Veencompas, ingang “Ontmoeting” . De avonden hebben een open karakter, met andere woorden; iedereen is welkom om eens binnen te lopen voor een kop koffie en een gesprek. Daarnaast wil men ook aan de slag met thema avonden.

De stichting wil in de nabije toekomst graag een fysieke plek, een soort informatiewinkel oprichten waar men van 9 tot 5 naar binnen kan lopen. “ We kunnen dit bezetten met mensen die al de nodige kennis en ervaring hebben opgedaan als het gaat om integratie. We denken onder andere aan zaken als voorlichting, praktische hulp of begeleiding en het verzorgen bijlessen. Voor Somaliërs, door Somaliërs en met hulp van andere partijen die een rol kunnen en willen spelen” legt Fakte uit.

Buurtwerker Henk Zeven benoemd dat dit initiatief een prachtig voorbeeld is van eigen kracht en bredere participatie van burgers.

Op de kaart

Contact

Adres: van Beresteijnstraat 8
Postcode: 9641 AB
Woonplaats: Veendam
E-mail: h.zeven@compaenveendam.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie