Stichting Werken Metzorg

Stichting Werken Metzorg is in 2011 begonnen als Stichting Klusbus. Stichting Klusbus is van oorsprong een klussendienst die klussen uitvoert in Groningen e.o. bij mensen die rond het bestaansminimum leven. In 2013 is Stichting Klusbus uitgebreid naar een organisatie gericht op maatschappelijke zorg en sociale activering, waar De Klussendienst een onderdeel van is naast de dagbestedingslocatie waar onder begeleiding van agogisch werkers arbeidsmatige dagbesteding aangeboden wordt. Daarom werd Stichting Klusbus in 2017  Stichting Werken Metzorg,Centrum voor Dagbesteding & Ambulante begeleiding.

 Sinds 2018 zit Stichting Werken MetZorg gevestigd op een nieuw, eigen terrein aan de Winsumerweg 1 in Groningen waar nog meer mogelijkheden geboden kunnen worden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zich willen ontwikkelen in hun zelfredzaamheid, arbeids- en/of maatschappelijke participatie.

 Hier gaan we voor

Stichting Werken Metzorg voert haar missie uit door haar deelnemers professioneel te begeleiden. Naast een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding wordt ook een plezierige en passende werkomgeving geboden waarin de specifieke wensen van de deelnemers centraal staan. Werken MetZorg begeleid hen bij het ontdekken van hun talenten en het vergroten van hun sociale-, werknemers- en beroepsvaardigheden. Tevens bied het maatwerk, zodat mensen weer trots en vol zelfvertrouwen meedoen in de maatschappij. Stichting Werken Metzorg heeft dan ook diverse mensen weer gere-integreerd naar arbeid op verschillende niveaus van afspraakbaan tot een reguliere baan. 

 Dit maakt ons anders

Wat Werken Metzorg bijzonder maakt onder de zorgaanbieders, is dat het de deelnemers rust en ruimte in hun hoofd biedt. De Stichting helpen ze om eerst hun problemen op te lossen en daarna pas de rest. Werknemers en vrijwilligers van Werken MetZorg gaan met de deelnemers naar de dokter als dat nodig is, zorgen dat er op locatie een warme maaltijd is tussen de middag en geven creatief onderwijs. Voor hen is het belangrijk de deelnemers te activeren en te socialiseren. Ze bieden structuur, helpen met ervaring op doen en klussen met onze deelnemers. De begeleiders hebben naast zorg kwalificaties ook veel ervaring vanuit bijvoorbeeld de bouw of horeca, dus zij kijken niet op een afstand toe maar geloven juist in leren door het samen te doen en klussen samen aan te pakken.

Toekomstvisie

Werken Metzorg heeft grote plannen om in de toekomst meer vormen van zorg te kunnen bieden en het terrein uit te bereiden. Het terrein heeft veel potentie, dus voor de komende jaren liggen er plannen voor uitbreiding en herinrichting van de bestaande gebouwen, en oa. een energieneutrale boerderijwinkel, nieuwe werkschuur voor de deelnemers,  een duurzame kas, een nieuwe kantine en keuken, een bloementuin en nog veel meer. Met de uitbreidingen op het terrein komen ook ruimte en bezigheden vrij voor meer deelnemers en voor een deel wil Werken Metzorg leerwerktrajecten gaan aanbieden in o.a. de keuken, klusbus en tuin. Op deze manier is er een concretere hulp bij re-integratie. Daarnaast biedt Werken MetZorg vanaf september begeleid wonen aan in 4 appartementen in de stad Groningen.

Nieuwe boerderijwinkel

Ten eerste zal er op korte termijn een Boerderijwinkel moeten worden gerealiseerd op het terrein. Deze nieuwe boerderijwinkel zal gebruikt worden door deelnemers onder begeleiding van de gekwalificeerde begeleiders. Het is de bedoeling dat in de boerderijwinkel eigen producten zullen worden verkocht, zoals groente, fruit, kruiden, honing, jam, handgemaakte spullen, en (rest) groente die worden verbouwd in de tuin van de Stichting. Naast eetbare producten kunnen ook bloemen of stekjes uit de bloementuin gekocht worden en worden makkelijke moestuin mixen verkocht, waar al veel mensen op af komen. Maar dit is nog niet alles! Werken MetZorg wil ook wat betekenen voor de omgeving. Daarom zullen er lokale producten worden verkocht in de Boerderijwinkel, zoals meel en boerenyoghurt van ondernemers in de buurt. De zoektocht naar lokale ondernemers van wie producten kan worden verkocht is nog volop aan de gang. Door de verkoop van lokale producten wil de Stichting klanten kennis laten maken met producten uit hun eigen omgeving en tegelijkertijd ondersteuning bieden aan de bedrijven uit de omgeving. Zo kan er een netwerk opgezet worden en zelfs een “verkoop” route worden opgezet, bijvoorbeeld op een zaterdag. 

Naast het verbouwen van groente voor de Stichting zelf en voor de verkoop in de Boerderijwinkel, wordt er ook groente verbouwd voor de Groningse Voedselbank. Een deel van het voedsel dat wordt verbouwd gaat naar het distributiecentrum van de voedselbank waar het verdeeld wordt over alle voedselbanken in de provincie. Omdat de verdeling van het voedsel veel tijd en moeite kost, is Werken MetZorg recent begonnen met het opzetten van een vrijwilligerstak. De Stichting heeft netwerken opgestart via vrijwilligersgroningen.nl, link050, NL doet, vipwesterkwartier.nl en Voedselbanken.nl. Tevens zijn er werkafspraken gemaakt met het Leger Des Heils en tichting het Overweeghuis om vrijwilligers te plaatsen in de kas en tuin. Vanaf het vroege voorjaar zijn al een aantal vrijwilligers begonnen met zaaien en stekken in de kassen. Vrijwilligersfuncties voor lange en korte perioden worden geplaatst op bovengenoemde websites.

 Contact

Stichting Werken Metzorg 

Winsumerweg 1

9738 TC  Groningen

Telefoon: 050 822 26 76                      

E-mail: info@werkenmetzorg.com

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie