Traineningsprogramma voor vrijwilligers in het aardbevingsgebied ten bate van de leefbaarheid

Inleiding

Als bewoner van het aardbevingsgebied weet je wat het is om je onveilig te voelen in je eigen huis, je hulpeloos te voelen als je ziet hoe de kozijnen en deurposten verzakken, de scheuren in de muren alleen maar meer worden en het gevoel hebt er alleen voor te staan.

Dit Doun Wie Soam weet ook dat als je samen aan de slag gaat, samen nadenkt en werkt aan oplossingen en verbeteringen, je weer kracht en energie krijgt en je samen er tegen aankunt om je ‘zelf- en samen redzaamheid’ te vergroten. Door zelf de eerste hulp te bieden bij ongelukken en ongelukjes in en om het huis, bij jou in de straat, op het sportveld, op het werk en nog meer in het voorkomen ervan. Door te herkennen waar kinderen, jongeren en ouderen moeite hebben, zodat je hulpvragen herkent en samen de problemen aanpakt gericht op: veiligheid, leefstijl zoals bewegen, eten, drinken, geldzaken, samen- of alleen zijn en vooral over het sterker worden door het vergroten van de zelf - en samenredzaamheid.

Ze werken samen aan het herstel van het vertrouwen in jezelf en in elkaar, het beter grip krijgen op het leven, weer je eigen boontjes te kunnen doppen en je samen met de pupillen van de voetbalvereniging, de buurtvrijwilligers, de leerkrachten op school, wellicht ook gewoon thuis met je gezin, de buren de oplossingen weet te vinden voor vragen en knelpunten en zo weer glans te geven aan het leven.

Het programma

‘Dit doun wie soam!’ is een programma met daarin:

  • een EHBO- cursus, verzorgt door EHBO- instructeurs en instructeurs van ‘Hart Veilig Groningen!’ zodat je weet wat te doen bij voorkomende ongelukjes, eventuele verwondingen en het toepassen van reanimatie hulp- bij verschijnselen van hartfalen;
  • samen met Brandweerdeskundigen de maatregelen bespreken, oefenen en ook nemen om ongelukjes te voorkomen in en om het huis, in het dagelijkse leven of wellicht bij een aardbeving kunnen ontstaan. Om ook te weten hoe je tijdens ‘de crisis’ de controle krijgt en weet te houden en wat te doen aan na- zorg in de afstemming met de team coördinator Nazorg van de Groninger Brandweer;
  • Met tips van de Volkskredietbank over geldbeheer, een diëtist/voedingskundige over gezond en lekker eten, een bewegingskundige voor een lang leven fit en valpreventie voor ouderen;
  • GRIP&GLANS met elkaar, waarin jij en de groep zelf de regie nemen om zo op een positieve manier te werken aan verbeteringen, en weet wat je kunt en je wilt doen. Hiertoe worden er oefeningen en tips gegeven. Je leert hoe een doel verbreed kan worden en samen opgepakt kan worden en zo samen met de kinderen, jongeren, buurt- en dorpsbewoners Grip & Glans kunt bieden als hulptrainer.
  • de St. Senioren Werkgroep Groningen, die samen met de deelnemers materialen en digitale voorzieningen kan inzetten, om de veiligheid & de communicatie in en om het huis te verbeteren;
  • met de toepassing van Supportmethoden van het samen werken aan het oplossen van problemen in de dorpsgemeenschap, door met je eigen netwerk voorstellen en een plan van aanpak te maken zodat jij de zelfredzaamheid vergroot van de pupillen, de dorpsbewoners of die van jezelf, vrienden en buren en tot oplossingen komt met de inzet, de vindingrijkheid en de kracht van jezelf en van de anderen;

Een traject met 14 bijeenkomsten, waar in dialoog met de deelnemers het programma verder wordt ingedeeld met door heb ingebrachte thema’s en vragen. In een groep met maximaal 16 personen, waarin je samen of alleen, als voetbaltrainer, als leerkracht van een basisschool, als buurtvrijwilliger mee kunt doen. Het is gratis en als je intekent doe je mee tot en met de finale – met een EHBO- certificaat.

Het programma wordt zo dicht mogelijk bij het woonadres van de deelnemers aangeboden, dus in de gemeente waarvoor en waarin het gezamelijke project aangeboden wordt. Dit betekent ook dat als er uit sportvereniging,  een bewonersgroep, een dorp of buurt, of  een gemeente belangstellenden zijn, ze contact kunnen opnemen met Dit Doun Wie Soam.  

Het project

Met een combinatie van werkwijzen uit vier werkmethoden die zijn uitgewerkt naar een trainingsprogramma, Dit Doun Wie Soam in elke gemeente een aanbieding doen voor een traject samen & zelfredzaamheid onder de titel: ‘Dit doun wie soam!’ Om dit te realiseren wordt:

  • Een stichting opgericht; 
  • Een eerste pilot uitgevoerd in een gemeente in Oost Groningen;
  • Onderzoek gedaan naar een structureel verdienmodel;
  • Een evaluatie uitgevoerd van de pilot en een plan opstellen opgesteld voor vervolgtrainingen;

Meer informatie via: Geertje Karstens, programmamanager, M. 0652479765

Op de kaart

Contact

Adres: Vismarkt 1
Postcode: 9711 JB
Woonplaats: Groningen

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie