Voor mantelzorgers door mantelzorgers

Platform Mantelzorg Pekela is in januari 2008 opgericht door Gerda van der Molen, Janny de Jonge en Elly Aalders.

Zij maakten deel uit van een groep mantelzorgers die in de periode 2005 deel hebben genomen aan het onderzoek Werken aan Wensen uitgevoerd door Zorgbelang te Groningen. Op verzoek van de gemeente Pekela zijn een tiental mantelzorgers met elkaar in gesprek gegaan over het thema mantelzorg en wat de wensen zijn van mantelzorgers. Nadat het onderzoek was afgerond en de rapportage was gepresenteerd op de Dag van de Mantelzorg 2005 bleef deze groep bijeenkomen. Men had elkaar duidelijk gevonden.

De contacten bleven en uiteindelijk hebben een drietal mensen besloten tot oprichting van het Platform Mantelzorg Pekela.

Het Platform heeft sedert 2009 een vaste locatie gevonden in het Diensten en Bedrijfscentrum “De Compagnie” in Nieuwe Pekela. Deze vaste locatie heeft ervoor gezorgd dat het aanbod van activiteiten uitgebreid kon worden. Al 10 jaar lang organiseert het Platform een maandelijkse inloopochtend voor mantelzorgers. Soms met een thema, soms gewoon de ontmoeting met elkaar.

Een greep uit de activiteiten:
• Lotgenotencontact
• Voorlichting
• Activiteiten voor Jonge Mantelzorgers
• Gespreksgroepen
• Creaochtenden
• Af en toe een uitje
• Luisterend oor tijdens huisbezoeken
• Onafhankelijke cliëntondersteuning bij zorgaanvragen

Op de kaart

Contact

Adres: Raadhuislaan
Postcode:
Woonplaats: Pekela

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie