Disclaimer

Proclaimer

Dit is de officiële website van de Ideeënbank Groningen. Wij doen ons best juiste en actuele informatie aan te bieden. Komt u op deze website toch informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan horen wij dit graag van u via onze contactpagina.

 Afhandeling van uw e-mail

De Ideeënbank Groningen behandelt uw verzoek met de grootst mogelijke zorg. Stuurt u ons een e-mail via de website (info@ideeenbankgroningen.nl) dan ontvangt u binnen één werkdag automatisch een bericht van binnenkomst. Zo weet u zeker dat uw e-mail goed is aangekomen. De Ideeënmakelaar neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Uw privacy

De Ideeenbank Groningen gebruikt uw persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een bepaalde publicatie, dan gebruiken wij deze gegevens niet om u ook ongevraagd informatie toe te zenden.

Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens over het bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan onze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken we alleen voor bezoekersstatistieken, en om eventuele technische problemen op te lossen. De Ideeenbank Groningen gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

Om uw privacy te beschermen, geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV). Deze wet geldt ook voor persoonsgegevens die verwerkt worden via website.

Toegankelijkheid

Deze website is nog niet getoetst op toegankelijkheid. Er is nog geen datum gepland waarop de toetsing plaats zal vinden, maar we streven ernaar om dit zo snel mogelijk te doen. Het toegankelijk maken van deze website maakt onderdeel uit van een groter project waarin we ruim 40 websites toegankelijk maken. Voor al deze websites hebben we een generieke toegankelijkheidsverklaring opgesteld. We doen een beroep op een onevenredige last en streven ernaar om uiterlijk 23 september 2021 alle websites toegankelijk te hebben gemaakt.

Hieronder ziet u een samenvatting van de generieke toegankelijkheidsverklaring die ook te vinden is in het Register van toegankelijkheidsverklaringen:

Klik hier voor de samenvatting

 

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u vanaf deze website naar een externe site linkt, verlaat u de website van de Ideeenbank Groningen. Vanaf dat moment gelden de gebruiksregels van de website die u op dat moment bezoekt. De Ideeenbank Groningen is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie