Een geboorteplek voor maatschappelijke initiatieven

Inspiratie om in het dorp iets op te zetten?

Leuke ideeën in je buurt uitvoeren? 

Daden bij goede voorrnemens?

Tijdens de training Buitengewoon Zijn leren deelnemers hun passie en idealen om te zetten in concrete projecten. Uit de trainingen zijn al talloze prachtige initiatieven voortgekomen. Hieronder vindt u een (zeer ingekorte) lijst van voorbeelden: 

1. . Elk jaar leren Nederlandse studenten tijdens de Keiweek buitenlandse studenten fietsen in samenwerking met Veilig verkeer Nederland. Dit project, dat voortkwam uit de training van Buitengewoon Zijn is een jaarlijkse toevoeging van de indtroductieweek voor eerstejaars studenten in Groningen geworden.

2. Zes vrouwen, die elkaar van tevoren niet kenden, hebben een gezellige middag verzorgd voor 24 dementerenden uit de buurt. Dankzij de bijdragen van de plaatselijke visboer, de markt en de supermarkt hebben de zes vrouwen een prachtige middag kunnen verzorgen. Dedementerenden zijn gaan kleien en hebben genoten van een visje, vers fruit en een advocaatjetoe.

3. De Buitengewoon Zijn training heeft een terugkerend gebruik in het leven geroepen op eenmiddelbare school. Het heet de Doe-dag. Verschillende ouders worden opgeroepen om de school op te frissen. De lokalen en algemene ruimten worden flink opgeknapt. Een leukemanier voor ouders en leerlingen om elkaar te ontmoeten. De leerlingen maken een fotoverslag, die tentoongesteld wordt in de gang.

4. Kunst in de wijk. Voor twee dagen vormen alle kunstenaars in de wijk een gemeenschap. In deze twee dagen houden ze open huis voor de buurt.

5. Bewoners hebben de koppen bij elkaar gestoken om bij de voetbalvereniging een gehandicaptenteam op te tuigen.

6. Het project `Tjarda, lets walk` is opgezet met en voor bewoners. Het is een wekelijks wandelmoment voor de bewoners van drie flats, om samen sportief en samen te zijn.

7. Met een aantal bewoners uit de buurt is het Voedselruil kastje in het leven geroepen. Bewoners die voedsel in de kast hebben staan maar het niet gebruiken, kunnen het in hetVoedselruilkastje zetten. Dit kastje staat op een openbare plek. Buurtbewoners die dat voedsel wel kunnen gebruiken nemen het mee.

8. Ook Het Deelexperiment is geboren uit de training. Er is een statafel in de winkelstraat neergezet waar het winkelend publiek kon aanschuiven voor een ontbijt. Dit zorgde voor spontane kennismakingen met mensen uit de buurt.

9. Er worden regelmatig wandelingen georganiseerd met ouderen en hondenbezitters. Tijdens deze wandelingen kunnen de ouderen weer genieten van het samenzijn met een hond.

10. Elk jaar wordt in tientallen steden de ‘Samen zijn we Rijk’ dag georganiseerd. Op deze dag worden cadeautjes geruild. Bewoners brengen cadeautjes naar de locatie van de ‘Samen zijn we Rijk’ dag. Vervolgens mag iedereen gratis winkelen. Bij de laatste editie van de ‘Samen zijn we Rijk’ dag kwamen honderden mensen cadeaus brengen. Er werden niet alleen cadeaus gevonden door de bewoners. Ook was er soep, gezelligheid bij de vuurkorven en nieuwe contacten.

Meer weten? Kijk op www.buitengewoonzijn.nu

Op de kaart

Contact

Adres: Merwedestraat 98
Postcode: 9725 KG
Woonplaats: Groningen
E-mail: info@buitengewoonzijn.nu

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie