MFC 7huizen

In het levendige dorp Zevenhuizen sluiten steeds meer voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid. De werkgroep MFC 7huizen heeft het plan opgevat een multifunctioneel centrum te realiseren in het dorp. Het moet een plek worden waar jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ruimte is en voorzieningen zijn voor jongeren en de huidige en toekomstige oudere inwoners van Zevenhuizen. 

In 2017 is de werkgroep MFC 7huizen opgericht. De werkgroep had de volgende opdracht: Het komen met een voorstel met daarin onderbouwing van nut en noodzaak voor realisatie van een voorziening in Zevenhuizen: welke behoefte is er vanuit het dorp aan het hebben of behouden van een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp? In het plan moesten vooral de volgende elementen zitten: leefbaarheid, duurzaamheid, het in stand houden en versterken van de sociaal-culturele voorzieningen en het in beeld brengen van groepen mogelijke gebruikers. 

Zie voor meer informatie de website van het MFC Zevenhuizen. 

Op de kaart

Contact

Adres: Oudestreek 8a
Postcode: 9354 AG
Woonplaats: Zevenhuizen

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie