Formele en informele zorg slaan handen ineen in Wedde

Het project Wedde dat 't lukt! is opgezet door de huisarts Hans Berg, die door de verbinding tussen de informele en formele zorg, de inwoners zolang mogelijk thuis wil laten wonen.

Binnen het project draait het om intensieve samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en professionals. Daarbij gaat het om:

  • het bevorderen van de zelfwerkzaamheid, met andere woorden wat kan er zelf of met elkaar gedaan worden als mensen hulp nodig hebben;
  • als dat onvoldoende is wordt gekeken of vrijwilligers ondersteuning kunnen bieden om bijvoorbeeld mantelzorgers te ontlasten en te versterken;
  • als de zorgverlening op deze manier niet lukt wordt professionele ondersteuning ingeschakeld. Daarbij wordt een vinger aan de pols gehouden om terug te schakelen zodra het verantwoord is.

Basisteam

De professionele hulp bestaat uit een basisteam (huisarts, wijkverpleegkundige en ouderconsulent) binnen de huisartsenpraktijk. Deze verzamelt de hulpvragen en verdeelt deze, zodat de juiste vraag bij de juiste hulpverlener terecht komt. Er vindt wekelijks een overleg plaats tussen het basisteam en de dorpsconsulent om bijvoorbeeld te bespreken voor welke dorpsgenoten een beroep moet worden gedaan op de informele zorg. Wat binnen dorp, door eigen dorpsgenoten en vrijwilligers gedaan kan worden heeft de voorkeur. De dorpsconsulent is dan verantwoordelijk.

 Dorpsconsulent

De dorpsconsulent is zeer zichtbaar in het dorp en werft vrijwilligers om de informele zorg te verlenen en activiteiten te organiseren. De dorpsconsulent kan bovendien problemen signaleren en waar nodig het basisteam inschakelen. De consulent werkt in het dorpshuis, het hart van het dorp, waar ondersteuningsvragers, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

Op de kaart

Contact

Adres: Kerkstraat 12
Postcode: 9698 AR
Woonplaats: Wedde

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie