Formele en informele zorg slaan handen ineen in Wedde

Formele en informele zorg slaan handen ineen in Wedde, Vriescheloo en Veelerveen

Het project Wedde dat 't lukt! is opgezet door de huisarts Hans Berg, die door de verbinding tussen de informele en formele zorg, de inwoners zolang mogelijk thuis wil laten wonen.

Binnen het project draait het om intensieve samenwerking tussen de dorpsondersteuner, inwoners, vrijwilligers en professionals. Daarbij gaat het om:

  • het bevorderen van de zelfwerkzaamheid, met andere woorden wat kan er zelf of met elkaar gedaan worden als mensen hulp nodig hebben;
  • als dat onvoldoende is wordt gekeken of vrijwilligers ondersteuning kunnen bieden om bijvoorbeeld mantelzorgers te ontlasten en te versterken;
  • als de zorgverlening op deze manier niet lukt wordt professionele ondersteuning ingeschakeld. Daarbij wordt een vinger aan de pols gehouden om terug te schakelen zodra het verantwoord is.

De samenwerking met de huisarts ziet er als volgt uit:

De huisarts of zijn POH organiseert elke 6 weken een MDO (Multi Disciplinair overleg) De WMO consulente en de dorpsondersteuner zijn bij dit MDO aanwezig. De Verpleegkundigen van de verschillende zorg organisaties schuiven aan. Iedereen geeft van te voren aan welke patiënten er besproken moeten worden. Afhankelijk van de cases die wordt ingebracht wordt er gekeken welke professionals er nodig zijn. Dit om een ieder hun tijd zo nuttig mogelijk te besteden.

Dorpsondersteuner

De dorpsondersteuner is zeer zichtbaar in het dorp en werft vrijwilligers om de informele zorg te verlenen en activiteiten te organiseren. De dorpsondersteuner kan bovendien problemen signaleren ze  probeert samen met de inwoner een oplossing te vinden, als het kan met een vrijwilliger maar als de problemen te complex zijn of niet passend bij een vrijwilliger verwijst ze door naar de professionele zorg of andere professionals  De dorpsondersteuner werkt vanuit het dorpshuis, het hart van het dorp, waar ondersteuningsvragers, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten.

Kijk voor meer informatie op https://weddedathetlukt.nl

Op de kaart

Contact

Adres: Kerkstraat 12
Postcode: 9698 AR
Woonplaats: Wedde

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie